Bakgrunn og publikasjoner

  • Dette er prosjektet i Gevingåsen

    - Vi regner med at togtrafikken vil kunne kjøre gjennom Gevingåsen jernbanetunnel allerede høsten 2011, sier prosjektleder Christoffer Østvik i Jernbaneverket.

  • Tall og fakta for Gevingåsen

    Gevingåsen jernbanetunnel er første trinn i en modernisering av Nordlandsbanens søndre del. Tunnelen vil erstatte en rasutsatt og vedlikeholdstung strekning.

  • Slik bygges tunnelen

    I denne saken finner du en gjennomgang av hvordan anleggsarbeidene med Gevingåsen tunnel mellom Hommelvik og Hell vil foregå, samt hvilke ulemper tunneldriften medfører.