Nå går togene fra Høvik, Stabekk og Blommenholm

Fra og med søndag 13. desember er disse tre stasjonene gjenåpnet for rutetrafikk. Totalt er det gjort arbeider for ca. én milliard kroner mens banen var stengt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mandag 14. desember ble det avholdt en kort markering på Høvik stasjon, hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen.

Strekningen forbi disse stasjonene ble stengt for ordinær togtrafikk i april 2013. Ved gjenåpningen er togtilbudet ved de tre stasjonene kraftig forbedret. Les mer om dette lenger ned i saken.

Nye Høvik stasjon. (Foto: Tomasz Majewski)

Dette er gjort

På Høvik er stasjonsområdet er utvidet og fullstendig ombygd, med to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen. Atkomst til plattformene er fra undergang i østre del av området, samt fra parkeringsplass og via nye trapp- og heishus som fører opp til veibrua som krysser over stasjonsområdet.

Det er fem spor ved stasjonen. De tre sporene i midten er et anlegg for vending av tog og er ikke tilgjengelige for publikum. Disse snusporene er viktige for bl.a. å styrke togtilbudet ved Lysaker stasjon, som er en av landets største målt i antall av- og påstigninger.

Stabekk stasjon er mer eller mindre totalt fornyet. Det er bygd ny plattform og plattformtak, ny undergang under sporene, samt nye trapper og nytt heishus på sentrumssiden.

Høvik og Stabekk er de første stasjonene på Østlandet hvor det brukes jordvarme til å holde plattformene frie for snø og is. Både Høvik og Stabekk har blitt universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper.  Innfartsparkeringene er utvidet, slik at det nå er 110 plasser på Stabekk og 80 på Høvik. Ved begge stasjonene innføres en ordning med oblatparkering fra årsskiftet.

På Blommenholm stasjon er det gjort tetting og oppussing av undergangen under sporene, samt utbedring av drenering og andre vedlikeholdstiltak. Mellom stasjonene er det også gjort svært mye.

Tidligere har det vært perioder med saktekjøring på deler av strekningen som følge av dårlige grunnforhold. På disse partiene er det gjort masseutskifting og drenering, og det er byttet skinner, sviller og andre deler av det tekniske anlegget etter behov. Nye tekniske hus er bygd på Stabekk og Blommenholm, og det er lagt nye kabelkanaler på begge sider av sporene.

På Høvik har Jernbaneverket dessuten samarbeidet med Bærum kommune om omlegging av vann- og avløpsanlegget i området, og med Statens vegvesen om bl.a. rehabilitering av vegbrua og bygging av ny rundkjøring og avkjøringsrampe fra E18.

Gjenåpningen av strekningen måtte dessverre utsettes i ett år fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget var tilsvarende forsinket. Det var særlig utvikling, tilpasning og av testing av programvaren til den aktuelle anleggstypen, som er ny i Norge, som viste seg tidkrevende.

Allerede før åpningen vant Høvik stasjon "Norsk lyspris 2015" i klassen for utendørsprosjekter. (Foto: Tomasz Majewski)

Dette er det nye togtilbudet:

Alle tre stasjonene:
Linje L1 Lillestrøm-Spikkestad: Fire tog pr. time i begge retninger.

Stabekk:
Linje L2 Ski-Stabekk: To tog pr. time til/fra Oslo S og Østfoldbanen (pluss to innsatstog i rushtiden).
Linje L21 Moss- Stabekk: Ett tog pr. time til/fra Oslo S og Østfoldbanen.
Flytoget: Ett tog pr. time til/fra Oslo lufthavn.

Reisende mellom Lysaker og Østfoldbanen på strekningen Moss-Oslo, slipper nå å bytte tog.  Dette kommer et stort antall pendlere til gode.  (Linje L2 og L21 snudde tidligere på Skøyen.)

Stasjonene Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret har fått én ny flytogavgang pr. time, totalt fire i timen.

Stabekk stasjon har bl.a. fått helt ny plattform og undergang. (Foto: Ivar Arne Berge)

Spor og tekniske anlegg er fornyet på mye av strekningen. (Foto: Gøran Aas)