Stor jobb med støytiltak

I samband med utbyggingen av Høvik stasjon skal det gjøres tiltak mot støy på over 70 eiendommer. De første arbeidene startet høsten 2011.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Byggeleder Roy By (t.v.) og delprosjektleder Alf-Tore Angelsen. (Foto: Olav Nordli)- Det er gjennomført grundige beregninger av framtidige nivåer for støy fra veg og bane. For de eiendommene hvor det viser seg nødvendig med tiltak for å oppfylle kravene, foreslår Jernbaneverket tiltak i samråd med grunneier og inngår avtale om dette, opplyser prosjekteringsleder Alf-Tore Angelsen i Jernbaneverket.

- Jobben med fasadetiltak starter på de første eiendommene nå i disse dager, mens byggingen av utvendige støyskjermer starter våren 2012. På de eiendommene hvor det skal gjøres tiltak på ventilasjonen, starter også arbeidene seinere, supplerer byggeleder Roy By, som er ansvarlig for Jernbaneverkets løpende oppfølging av arbeidene.

Jernbaneverket har inngått kontrakt med firmaet Moderne Byggfornyelse AS om gjennomføring av fasadetiltakene. Bygging av støyskjermer skal gjøres av firmaet Bjerk-Lind Bygg AS.

For 2012 er det satt av 54 millioner kroner til Høvik stasjon i regjeringens forslag til Statsbudsjett. I tillegg til arbeidene med støytiltak, skal disse midlene hovedsakelig brukes til prosjektering og grunnerverv. Den totale kostnaden for utbyggingen av Høvik stasjon har en styringsramme på 569 millioner kroner.