Stilig på Stabekk

Strukturene på Stabekk stasjon trer nå klart fram i dagen. Plattformen, undergangen og trappene er ferdige, og nå gjenstår installering av heisene samt ferdigstilling av plattformtakene. Resultatet blir et innbydende stasjonsområde som er tilpasset alle brukergrupper.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utnytter energi fra egen tomtDet anlegges en mur i granitt mellom sporet og nordre trappehus. Den ærverdige stasjonsbygningen ses i bakgrunnen. Foto: Gro Elden

Jordvarmeanlegget, som ligger under søndre parkeringsplass, står nå så å si ferdig. Anlegget består av 30 energibrønner som går 300 meter ned i jorda. Anlegget skal forsyne plattformen med jordvarme. Nå gjenstår kun arbeidet med å koble på strømmen. Dette er første gang at Jernbaneverket utnytter energi fra egen tomt på denne måten.

 – Jeg tror vi får en bedre stasjon for de reisende, spesielt i vinterhalvåret ved at plattformarealene holdes fri for snø og is, sier leder for Stasjoner Oslo og omegn, Jonn Eggerud. Eggerud har vært en av pådriverne for å få slike anlegg på Stabekk og Høvik.

 Nå starter arbeidet med å opparbeide parkeringsarealene på sør- og nordsiden av stasjonen. Det vil til sammen bli ca. 110 plasser inkludert 2 HC-plasser på nordsiden.


Plattformtak og heiser

Grovstrukturen på plattformtakene er nå kommet på plass, og snekkerne er godt i gang med himlingen. Inne i himlingen skal det gå kabler til blant annet belysning og publikumsinformasjon. Taktekkingen er også i oppstartsfasen, og i midten av februar kommer heismontørene. Det skal være to heishus på Stabekk, ett på nordsiden ved siden av den ærverdige stasjonsbygningen, og ett på den midtstilte plattformen. Glassveggene rundt heishusene er allerede montert.

Framover vil det bli mye elektrikerarbeider ved stasjonen, blant annet i teknisk rom og til belysning av plattform og undergang. Kjøreledningen som forsyner togene med strøm skal også monteres.

Arkitekter for stasjonstiltakene er Nanna Meidell og Håvard Endresen, Norconsult AS.

 
På vårparten

Utover våren blir stasjonsområdet beplantet, og det vil monteres benker og tavler for publikumsinformasjon og annen møblering på plattformene. Det gjenstår noe ferdigstilling som malearbeid og montering av himlingen i undergangen som også vil utføres når gradestokken igjen peker oppover.


Åpning utsatt

Åpningen av Stabekk, Blommenholm og Høvik stasjoner er ytterligere utsatt på grunn av forsinkelser hos leverandøren av signal- og sikringsanlegget, Thales Norway AS. Jernbaneverket beklager de ulempene dette medfører for de reisende. Les mer i artikkelen i høyre spalte.

Heishus og plattformtak på den midtstilte plattformen ved Stabekk. Foto: Gro Elden. 

Utsikt fra veibroen mot Stabekk stasjon. Stasjonen, utenom signalanlegget, vil stå helt ferdig i løpet av mai i år. Foto: Gro Elden.