Stabekk stasjon

Arbeidene på Stabekk stasjon går stadig framover. Oppbygningsarbeidene er nå i gang og etter hvert vil undergangen under sporene, trappe- og heishusene, samt plattformene tre klarere fram for forbipasserende.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det utføres mye forskalings- og betongarbeider på Stabekk for tiden. I forgrunnen ses begynnelsen på det ene heishuset. (Foto: Gro Elden).Selve stasjonsbygningen skal ikke endres, men det øvrige stasjonsområdet skal bygges i tråd med universell utforming. Det skal bygges ny undergang, trapper og heiser og plattformene skal heves slik at kanten ikke skal være til hinder for bevegelseshemmede. Plattformen vil ligge mellom sporene slik som i dag. Fra den sydlige parkeringsplassen vil det kun være trappeadkomst ned til undergangen, mens det ved stasjonsbygningen og ved plattform blir adkomst både via heiser og trapper.

Enkelte av arbeidsoperasjonene på Stabekk stasjon har blitt noe forskjøvet, men hoveddelen av arbeidene skal være ferdige ved årsskiftet. Etterarbeidene ved stasjonen vil pågå til midten av mai 2015.


Flere parkeringsplasser og hyppigere togavganger
En gledelig nyhet er at antallet pendlerparkeringsplasser er øket fra 88 til 110 i forhold til før arbeidene startet. Når stasjonen gjenåpner vil det bli langt flere togavganger å velge mellom for de reisende. Linje 21 (Mossetoget) og linje 1 (Skitoget), som tidligere brukte Skøyen, vil nå få Stabekk som sin endestasjon. Spikkestad-Lillestrøm linjen få kvartersruter mot halvtimesruter tidligere. I tillegg vil Flytoget ha en avgang i timen fra Stabekk.

 
Den nye Stabekk stasjon vil få flere parkeringsplasser og hyppigere togavganger enn tidligere (Foto: Gro Elden).