Stabekk stasjon blir tilgjengelig for alle

I går gikk startskuddet for arbeidene på Stabekk stasjonsområde. I desember i år skal størstedelen av arbeidene være ferdige, og stasjonsområdet tilgjengelig for alle brukergrupper.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rivearbeidene på Stabekk stasjonsområde er i gang (foto: Gro Elden).Selve stasjonsbygningen skal ikke endres, men det skal bygges ny undergang, trapper og heiser og plattformene skal heves slik at kanten ikke skal være til hinder for bevegelseshemmede. Plattformen vil ligge mellom sporene slik som i dag. Fra den sydlige parkeringsplassen vil det kun være trappeadkomst ned til undergangen, mens det ved stasjonsbygningen og ved plattform blir adkomst både via heiser og trapper.

I tillegg fortsetter vi jobben med det tekniske huset på Stabekk stasjon, hvor mye nå er gjort. Nå holder vi på med noen innvendige arbeider, før vi gjør oss ferdig utvendig fram mot sommeren.

Rivearbeidene i gang
Jernbaneverket har skrevet kontrakt med Implenia Norge AS om tiltakene som skal utføres på Stabekk stasjonsområde. Entreprenøren har etablert seg på området, og i går var rivearbeidene i gang. Det blir noen intense måneder før hoveddelen av jobben skal være ferdig i desember. De mest støyende arbeidene vil være i perioden 1. april til 15. august, da vi blant annet skal pigge og spunte. Fram til midten av mai 2015 skal det gjøres etterarbeider.