Stabekk, Høvik og Blommenholm er stengt

Ombyggingen av Høvik stasjon gjør at samtlige tog nå bruker Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. I byggeperioden er stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm stengt, og NSBs kunder fra disse stasjonene henvises til Ruters ordinære busstilbud i Bærum. Stasjonene åpnes i desember i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rute 151 er ett av alternativene til toget. Her på holdeplassen ved Høvik kirke. (Foto: Gro Elden)Jernbaneverket bygger en ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Mens banen er stengt gjøres dessuten fornyelse og oppgraderinger også andre steder på strekningen mellom Lysaker og Sandvika.

Uten stenging av strekningen ville ombyggingen av Høvik stasjon blitt mye mer komplisert og tidkrevende, med behov for omfattende natt- og helgearbeid for å gjøre arbeidsoperasjoner som krever stans i toggangen. 

Når de tre stasjonene åpner igjen vil det være dobbelt så mange togavganger per time fra Høvik og de andre lokalstasjonene mellom Lysaker og Asker. Åpningen av Høvik stasjon vil også bety at en fullt ut får utnyttet de forbedringer i rutetilbudet for Østlandsområdet som ble lansert 13. desember i fjor.   

- Se fortsatt opp for tog!
Jernbaneverket understreker at det vil være togtrafikk på sporene selv om banen er stengt for ordinær trafikk. Det vil gå enkelte arbeidstog på den øvrige strekningen både øst og vest for Høvik. Det er derfor forbundet med fare å oppholde seg på eller nær sporene i hele anleggsperioden.

Samarbeid med Ruter
- Bakgrunnen for at vi har valgt å inngå samarbeidet med Ruter i stengingsperioden istedenfor å tilby egne busser for tog, er at NSB ikke ønsker å presse flere busser inn i bussystemet i Bærum, som allerede er overbelastet. Blant annet er Sandvika bussterminal sprengt, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB.

- Alle de aktuelle busslinjene har minst samme frekvens som dagens lokaltog, mens noen er hyppigere og går hvert kvarter, supplerer pressetalsperson Sofie Bruun i Ruter.

- På enkelte avganger vil Ruter sette inn ekstrabusser, og vi vil hele tiden gjøre fortløpende kapasitetsvurderinger for å kunne treffe flere tiltak om nødvendig.  I rushtiden kan vi imidlertid ikke garantere sitteplasser til alle, opplyser Bruun.

Aktuelle bussruter:


 Blommenholm stasjon

Linje 122 som stopper ekstra rett ved stasjonen (kun rushtid).Til Oslo sentrum (Hammersborggata). Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Lysaker, Skøyen (Sjølyst) og Nationaltheatret (Frederiks gate).
Linje 732 fra Stajonsveien bussholdeplass. (8 min gangtid fra Blommenholm stasjon)Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika.
Linje 121 fra Dragveien busstopp.
(17 min gangtid fra Blommenholm stasjon)
Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika,  Lysaker, Skøyen (Sjølyst) og Nationaltheatret (Frederiks gate).
Linje 151 fra Blommenholm busstopp. (10 min gangtid fra Blommenholm stasjon)Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika, Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret (Frederiks gate).

  Høvik stasjon

Linje 121 fra Høvikveien bussholdeplass. (9 min. gangtid fra Høvik stasjon) Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika,  Lysaker, Skøyen (Sjølyst) og Nationaltheatret (Frederiks gate).
Linje 151 fra Høvik kirke. (7 min gangtid fra Høvik stasjon)Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika, Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret (Frederiks gate).

  Stabekk stasjon

Linje 143 fra Stabekk stasjon bussholdeplass (2 min gangtid fra Stabekk stasjon)Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret (Frederiks gate).
Linje 121 fra fra Stabekk kino bussholdeplass (6 min gangtid fra Stabekk stasjon)Til Oslo sentrum (bussterminalen).
Kan brukes til/fra disse jernbanestasjonene: Sandvika,  Lysaker, Skøyen (Sjølyst) og Nationaltheatret (Frederiks gate).

 
Klikk på lenkene over for å se kart hvor bussholdeplassen er markert (Ruters nettsider).
Tips: Klikk på bussymbolet for å få ruteinformasjon i sanntid.

Når stengeperioden nærmer seg blir det satt opp informasjonsplakater på stasjonene og gjort andre tiltak for å informere de reisende.