Skanska gjør jobben på Høvik

Onsdag 20. mars undertegnet Jernbaneverket kontrakt med entreprenørfirmaet Skanska Norge AS om bygging av ny Høvik stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket (t.v.) og konserndirektør Ståle Rød i Skanska skrev under kontrakten. (Foto: Olav Nordli)Kontrakten omfatter den såkalte underbygningen, altså alle arbeider unntatt de jernbanetekniske anleggene. Kontraktssummen er på kr. 282.626.017,- eks. mva.

- Skanska er en stor og profesjonell aktør, og vi ser fram til et godt samarbeid. Blant annet har vi forventninger til et godt og systematisk arbeid for å hindre personskader som følge av anleggsarbeidene, samt å  sikre riktig kvalitet på produktet og ivareta et godt forhold til naboene og nærmiljøet på Høvik, sier byggeleder Jan Nondal i Jernbaneverket.

Prosjektsjef Eilev Lilleland hos Skanska gleder seg til å ta fatt: - Rent anleggsteknisk er ikke jobben spesielt komplisert, men vi vil ha stor månedlig produksjon. Det er en stor fordel at togtrafikken blir innstilt, slik at vi får grei tilkomst og god plass til å gjøre arbeidene, sier han.

- Naboskapet til E18 blir likevel utfordrende, blant annet når vi må stoppe trafikken ved sprengninger. Det samme gjelder byggingen av ny avkjøringsrampe sommeren 2014, hvor vi må innsnevre motorveien. Den store omleggingen av vann- og avløpsanlegg, samt håndtering av forurensede masser er også utfordrende, sier Lilleland.

Skanska starter arbeidene for fullt i slutten av april, etter at dagens spor og andre jernbanetekniske anlegg blir fjernet av Veidekke Bane i en forberedende entreprise.  Den nye stasjonen skal tas i bruk i desember 2014, men noe istandsetting og etterarbeider vil pågå fram til 1. juli 2015. 

Jevnt løp
Skanska var ett av tre selskaper som hadde levert tilbud på arbeidene ved Høvik. For to av disse var forskjellen på tilbudssummen liten.

- Vi valgte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriene for kontrakten, som var 90 prosent pris og 10 prosent oppdragsspesifikke opplysninger. Dermed kom Skanska best ut, selv om et annet tilbud hadde 1,4 prosent lavere tilbudssum, opplyser byggeleder Jan Nondal.

Om prosjektet
Prosjektet innebærer at dagens stasjonsområde på Høvik bygges helt om og stasjonsbygningen rives. Den nye, moderne stasjonen blir universelt utformet og tilrettelagt for alle brukergrupper.

Totalt blir det fem spor ved stasjonen. Det bygges to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen, mens de tre sporene i midten skal brukes til vending og hensetting av tog og  blir ikke tilgjengelige for publikum. Atkomst til plattformene blir fra undergang i østre del av området, samt via heis eller trapp fra vegbrua over sporene. 

Prosjektet inkluderer også bygging av ny rundkjøring og avkjøringsrampe fra E18, samt oppgradering av vegbrua over sporområdet. Disse arbeidene gjøres for Statens vegvesen. Videre skal det også utføres en god del VA-arbeider for Bærum kommune.

Når stasjonen gjenåpner etter ombyggingen i desember 2014, fordobles antall togavganger med avgang hvert kvarter.

Slik blir nye Høvik stasjon. (Illustrasjon: Norconsult/Jernbaneverket)