Signalanlegget til Høvik-prosjektet blir forsinket

Thales Norway, som blant annet skal levere signalanlegg til det nye stasjonsanlegget på Høvik, har varslet Jernbaneverket om en betydelig forsinkelse i sitt arbeid. Det er nå klart at det ikke er realistisk å ta i bruk Høvik stasjon som planlagt i desember 2014.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket følger situasjonen tett og vurderer nå sammen med togselskapene hvordan dette vil påvirke togtilbudet.  Fra desember 2014 var det planlagt en ytterligere økning i antall tog på strekningen som neste skritt i den omfattende ruteomleggingen som startet i 2012.   Det må nå avklares hvor mye av dette som kan gjennomføres uten at Høvik er ferdig, og hvor mye som må utsettes til etter desember 2014.

Alle de øvrige anleggsarbeidene på Høvik stasjon vil bli gjennomført som tidligere planlagt. Det betyr at selve stasjonen i all hovedsak gjøres ferdig i 2014, mens utearealene ferdigstilles sommeren 2015.

Jernbaneverket har bestilt signalanlegg til strekningen Sandnes-Stavanger, Ganddal godsterminal og Høvik stasjon til en verdi av 240 millioner kroner hos Thales Norway.  Det nye signalanlegget til Sandnes - Stavanger og Ganddal godsterminal blir også forsinket, men dette vil ikke få konsekvenser for person- og godstrafikken fordi det gamle signalanlegget fortsatt vil være i drift inntil videre.

Slik blir nye Høvik stasjon. <strong> Illustrasjon: Jernbaneverket/Norconsult</strong>