Nabokontakt for Høvik-prosjektet

Gro Elden er ansatt som nabokontakt for prosjektet Høvik stasjon, samt fornyelsesarbeidene på strekningen mellom Sandvika og Lysaker.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Gro EldenHennes oppgave er å svare på spørsmål fra naboer og informere naboer og andre interessenter om hva som skjer i prosjektet.  Nabokontakten fungerer også som et bindeledd mellom naboene og Jernbaneverket og entreprenørene. 

Jernbaneverkets byggledelse vil holde til en i brakkerigg i Markalléen 88 fra slutten av april. Her vil også nabokontakten sitte. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Telefon: 994 75 686
E-post: hovik@jbv.no

Postadresse:
Jernbaneverket Utbygging, Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.