Nå rives stasjonsbygningen på Høvik

Tirsdag 14. mai startet rivingen av stasjonsbygningen på Høvik. Isteden skal Jernbaneverket bygge en helt ny og moderne stasjon, hvor det også blir plass til nye spor for vending og hensetting av tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Gravemaskinene har gått løs på Høvik stasjon. (Foto: Gro Elden)Drammenbanen mellom Oslo V og Drammen ble tatt i bruk 7. oktober 1872, først som smalsporet bane. Høvik stasjon ble åpnet 1. mai 1874, og den første stasjonsbygningen stod fram til 1922. Da ble den flyttet til Spikkestad – hvor den fortsatt står.

I 1922 skjedde det mange endringer – da fikk banen normalspor, elektrisk drift og dobbeltspor fra Oslo til Sandvika. Samtidig kom den stasjonsbygningen som nå blir revet, på plass. 

Stasjonsbygningen var tegnet av NSBs arkitektkontor. I følge påskrift på et postkort fra denne tiden, som nylig ble solgt på auksjon av firmaet Frimerkehuset, ble den nye stasjonen åpnet 22.2.22.

Bare fire år seinere uttrykker imidlertid “Håndbok for jernbanetjenestemenn” misnøye med forholdene i stasjonsbygningen:

“Leiligheten må betegnes som meget dårlig, særlig når tas i betraktning at st.bygningen er nyopført. Bl.a. er trappeopgangen så bratt og smal at det ikke lar sig gjøre å få f.eks. et piano op i leiligheten.”

I følge samme utgave av håndboken var det i 1926 følgende betjening ved stasjonen: Stasjonsmester, kontorist, sporskifter, fem telegrafister, seks stasjonsbetjenter og én trafikkelev.  

Før rivingen tok til har Jernbaneverket sørget for en fotokartlegging av inne- og utemiljøet ved stasjonen. Dette materialet er også oversendt Bærum kommune.

Inventaret har vært vurdert med tanke på bevaring. Blant annet er billettluken, disken og det gamle billettskapet plukket ut av lokale interessenter som også har sikret det for ettertiden. Norsk Jernbanemuseum på Hamar sikret seg blant annet noen komponenter  fra det gamle teleanlegget.

Om kort tid starter entreprenøren Skanska også med mer omfattende anleggsarbeid på stasjonsområdet. Blant annet skal det gjøres pigging, graving, sprenging – arbeidsoperasjoner som vil ble godt merkbare i nærmiljøet på Høvik.

Om prosjektet
Prosjektet innebærer at dagens stasjonsområde på Høvik bygges helt om og stasjonsbygningen rives. Den nye, moderne stasjonen blir universelt utformet og tilrettelagt for alle brukergrupper.

Totalt blir det fem spor ved stasjonen. Det bygges to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen, mens de tre sporene i midten skal brukes til vending og hensetting av tog og blir ikke tilgjengelige for publikum. Atkomst til plattformene blir fra undergang i østre del av området, samt via heis eller trapp fra vegbrua over sporene. 

Prosjektet inkluderer også bygging av ny rundkjøring og avkjøringsrampe fra E18, samt oppgradering av vegbrua over sporområdet. Disse arbeidene gjøres for Statens vegvesen. Videre skal det også utføres en god del VA-arbeider for Bærum kommune.

Når stasjonen gjenåpner etter ombyggingen i desember 2014, fordobles antall togavganger med avgang hvert kvarter.

Dette bildet av den første stasjonsbygningen på Høvik er trolig tatt ikke lenge etter åpningen i 1874. Bygningen ble flyttet til Spikkestad i 1922. (Foto: Norsk Jernbanemuseum)

Her er stasjonsbygningen som stod ferdig i 1922 trolig ganske ny, i og med at plattformen ikke er bygd ferdig.  (Foto: Bærum bibliotek)

Dette bildet av stasjonsbygningen er fra 1976. (Foto: Sven Hjorth-Johansen)

Slik så stasjonsbygningen ut om ettermiddagen den 14. mai 2013. (Foto: Gro Elden)