Stort engasjement på nabomøte

Mellom 35 og 40 frammøtte på Høvik menighetshus kunne 11. mars høre mer om planene for ny Høvik stasjon og anleggsarbeidene som starter over påske.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det kom mange spørsmål om utbyggingen av Høvik stasjon på møtet. (Foto: Gro Elden)Salen var blant annet opptatt av situasjonen for de reisende i perioden stasjonen er stengt, samt trafikksituasjonen for bilister og gående i anleggsperioden.

Statens vegvesen var også til stede og svarte på spørsmål rundt blant annet skolevei og trafikkavvikling i anleggsperioden. Det kom en rekke spørsmål og innspill fra salen som vil bli tatt med i videre arbeid i prosjektet, som er et samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Klikk på lenkene til høyre for å se presentasjonene som ble lagt fram på møtet. Her vil vi før påske også legge ut en oppsummering av spørsmål og svar fra møtet.

Jernbaneverket vil for øvrig også være til stede på årsmøtet til Høvik vel og gi en kort orientering om prosjektet Høvik stasjon. Møtet holdes torsdag 14. mars klokken 19 på Ekeberg seniorsenter.