Høvik stasjon – historisk tilbakeblikk

Drammenbanen mellom Vestbanen og Drammen åpnet den 7. oktober 1872 som den ellevte banestrekningen i Norge. Snaut to år senere, åpnet Høvik stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høvik stasjon ca. 1922. Foto: Olaf Bjerknes.Da Drammenbanen åpnet i 1872 var det med blant annet Sandvika, Lysaker og Skøyen stasjoner. Høvik stasjon åpnet den 1. mai 1874. Den første utbygningen av Drammenbanen var såkalt smalspor. Den opprinnelige stasjonsbygningen ble bygget i sveitserstil som var den dominerende byggestilen for stasjonsbygninger på den tiden. Sveitserstilen vakte debatt, særlig på bygdene, fordi den var svært ulik lokale byggeskikker. Senere ble denne bygningen flyttet til Spikkestad stasjon der den står den dag i dag.

Samlet sett hadde Drammen-Randsfjordbanen en 395 736 passasjerer i 1874, da Høvik stasjon åpnet. Dette utgjorde en inntekt på 65 729 spesidaler. Varetransporten var enda mer inntektsbringende enn passasjerene og utgjorde 70 729 spesidaler. Da Drammenbanen åpnet ble dette den beste måten å komme seg inn til Christiania. Alternativet var hest og kjerre på Drammensveien som på den tiden holdt “en enkel standard”. Det var dermed stor etterspørsel etter jernbanetransport.

Vi har ikke klart å finne ut hvem som hadde hovedansvaret på Høvik fra begynnelsen, men Thomas Pedersen Woldøen var stasjonsmester på Høvik fra 1898 til 1920. Han hadde en rekke ansatte under seg, blant annet tre telegrafister, to stasjonsbetjenter, en banevokter og en baneformann. I 1921/22 ble Woldøen avløst av Olaus Nilssen. I perioden 1929-1941 var Olaf Martinius Olsen på plass som stasjonsmester. I 1942/43 ble Ole M. Gokstad stasjonsmester.

Bygget normalspor og ny stasjonsbygning
I 1917 ble Drammenbanen mellom Vestbanen og Drammen bygget om til normalspor. Dermed ble også en ny stasjonsbygning oppført på Høvik. Det var på denne tiden av den gamle bygningen ble flyttet til Spikkestad stasjon - et stykke lenger ut på samme banestrekning. Den nye stasjonsbygningen ble stående med visse forandringer fram til mai 2013 da den ble revet for å gjøre plass for utbyggingen av nye Høvik stasjon.
 
Den 26. november 1922 ble dobbeltsporet mellom Vestbanen og Drammen åpnet. Samtidig ble jernbanestrekningen mellom Sandvika og Vestbanen elektrifisert. Til da hadde all trafikk vært dampdrevet, og passasjervognene ble opplyst av parafinlamper.

I 1931 ble det opprettet tre holdeplasser nær Høvik stasjon. Dette var Ramstad, Strand og Myra. Ramstad ble avviklet i 1978, mens de to sistnevnte ble avviklet i 1973.

En stor takk til kollega og jernbaneentisiast Olaf Bjerknes som har bidratt med faktaopplysninger så vel som bilder fra sin postkortsamling til denne artikkelen.  

Høvik stasjon ca. år 1905. Foto: Olaf Bjerknes.Høvik stasjon ca. 1890. Foto: Olaf Bjerknes.