Avsluttende arbeider på Høvik

Anleggsdriften på Høvik stasjon er nå trappet kraftig ned, og det meste av stasjonen, samt vende- og hensettingsanlegget, står nå ferdig. Her er en oversikt over gjenstående arbeider og aktiviteter utover våren.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Søndre trappe- og heishus står ferdig. Foto: Gro Elden

Mange bilder fra stasjonen nederst i artikkelen.

Bærum kommune arbeider i Markalleen
Vann- og avløpsarbeidene som for tiden pågår i Markalleen utføres av Bærum kommune.  Arbeidene medfører at Markalleen vil være stengt for biltrafikk ut 2015, og gang- og sykkeltrafikken er lagt om. For mer informasjon henviser vi til Bærum kommune ved vann- og avløpsetaten.

Parkeringsarealet på sørsiden
Mye av parkeringsarealet ble ferdig før jul, men noen kompletterende arbeider gjenstår. Resterende asfaltering og steinlegging skal utføres når det blir noe mildere i været. Taket til sykkelparkeringen er nå under montering, og resten av beplantningen i området nær parkeringsplassen vil bli utført når været tillater det.

Taket på sykkelparkeringen er under montering. Foto: Gro Elden 

Stasjonsområdet
Deler av plattformbelysningen har ikke kommet på plass, og det gjenstår montering av noen enheter for publikumsinformasjon. Heisene og det geotermiske/jordvarme anlegget, som skal forsyne plattformene med varme, skal tilkobles strøm. 

Støyskjerm langs Markalleen
Planutvalget i Bærum kommune har vedtatt en 2,5 meter høy skjerm mellom fortauet og bebyggelsen i Markalleen som en del av støytiltakene ved Høvik stasjon. Jernbaneverket påklager denne avgjørelsen til fylkesmannen fordi skjermen har liten eller ikke merkbar effekt mot jernbanestøy.

Jernbaneverket har akseptert kommunens krav om at støyskjermen på støttemur langs Markalleen skal utføres i tre- og støyabsorberende materiale på begge sider, og ha en høyde på 2 meter. Byggesøknaden for dette tiltaket er nå godkjent, og vil bli igangsatt så raskt som mulig - litt avhengig av leveringstid og kapasitet hos entreprenør. Dette er andre gang støytiltakene ved Høvik stasjon blir behandlet hos fylkesmannen. Les mer om bakgrunnen saken i Støyskjerming ved Høvik stasjon.

Forsinkelsen i signal- og sikringsanlegget
Årsaken til at Høvik stasjon ikke kunne åpne som planlagt den 13. desember i fjor er forsinkelser i leveringen av signal- og sikringsanlegget. Nå har leverandøren av signal- og sikringsanlegget, Thales Norway AS, varslet om ytterligere forsinkelser. Jernbaneverket har derfor besluttet å utsette åpningen til ordinær ruteomlegging i desember 2015. Du kan lese mer om forsinkelsen i artiklene til høyre på siden.

Trappen fra undergangen opp til nordre plattform. Foto: Gro Elden

På søndre plattform er leskur og publikumsinformasjon montert. Foto: Gro Elden

Nordre plattform. Foto: Gro Elden

Denne lyskuppelen vil møte de reisende i undergangen under sporene. Foto: Gro Elden