Ikke bekreftet åpningsdato

Fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget er forsinket, kan ikke togtrafikken gjenopptas ved Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner i desember i år slik som planlagt. Jernbaneverket jobber nå med sikte på en åpning i løpet av andre kvartal i 2015, men datoen er fortsatt usikker.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Programvaren må på plass før det kan blir grønt lys i signalene på Høvik. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord)Strekningen forbi Høvik og dobbeltsporet Sandnes-Stavanger er de to første strekningene i Norge hvor denne typen elektronisk anlegg skal brukes.  Anlegget er utviklet av det multinasjonale franske selskapet Thales og leveres gjennom datterselskapet Thales Norway AS.

Det som har tatt lengre tid enn antatt, er utviklingen av den logiske funksjonaliteten i dataprogramvaren som styrer anleggene.

- Alle land har egne krav og metodikk knyttet til framføring av tog. Når Norge tar i bruk et anlegg som i utgangspunktet inneholder et utall av mulige funksjoner, og hvor mange av disse griper inn i hverandre, er det et betydelig arbeid med programvareutvikling, sier sjefingeniør Erik Sletten i Jernbaneverket.

- Under utvikling av sikkerhetskritiske systemer er det helt utelukket med snarveier eller hastverksjobbing. Alle prosesser er detaljerte og krevende, og de skal følges. Fra start til mål må vi dokumentere overfor norske godkjenningsmyndigheter at metodikken er fulgt til punkt og prikke, framholder han.

- Samtidig har vi tatt grep for å jobbe så rasjonelt som mulig. Noe funksjonalitet som ikke påvirker sikkerheten, blir dessuten lagt til etter at anlegget er tatt i bruk. I ukene framover skal vi gjennom en peri-ode med omfattende testing, noe som vil gi oss større sikkerhet for å kunne si når åpningsdatoen blir, opplyser Sletten.    

Alle øvrige arbeider med stasjonen og de jernbanetekniske anleggene går etter planen, og det vil kun gjenstå noen planlagte etterarbeider og istandsetting av utearealer ved Høvik og Stabekk i 2015. Sluttspurten med signalanlegget gjelder som nevnt kun programvaren og vil følgelig ikke medføre anleggsstøy eller andre belastninger for omgivelsene.