Høsten på Høvik

Den nye skinnegangen er på full fart inn på Høvik stasjon. Arbeidet med plattformer og trappe- og heishus vil fortsette utover høsten. Parallelt pågår montering av master og åk, samt el-montering av utstyr både innendørs og ute.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Et gjennomgående spor er allerede lagt ved Høvik stasjon. Foto: Gro EldenLegging av skinnegangen har pågått en tid på Høvik stasjon. Et gjennomgående spor er allerede lagt ved nordre plattform, og nå gjenstår et gjennomgående spor ved søndre plattform og de tre vende- og hensettingssporene i midten. De tre midterste sporene blir ikke tilgjengelig for publikum. Det blir også lagt totalt 11 sporveksler og ett sporkryss til vende- og hensettingsanlegget. I tillegg gjenstår etterfylling av ballastpukk, og diverse justering og pakking av sporene.

Master og åk er under oppføring langs hele strekningen. Etter hvert vil også kjøreledningen monteres i åkene, og kontaktledning vil strekkes i alle spor. Vi skal også bore 31 energibrønner ved parkeringen langs søndre plattform. Disse skal gi energi til oppvarming av plattformdekket.


Heishus og plattformer
Det gjenstår fortsatt en god del før trappe- og heishusene er ferdige, men konstruksjonen av rammeverket er gjort, samt montering av innvendige trapper og glass rundt heissjaktene. Grovtaket er nå lagt, men himling og andre innvendige arbeider gjenstår. Det skal også monteres gjennomskinnelige stålduker utenpå hele konstruksjonen. Montering av selve heisen gjenstår også for begge trappe- og heishusene.

Ved plattformene er en godt i gang med legging av vannbåren varme i plattformdekket. Grovtaket på nordre plattform er oppe, og montering av himling er i gang. Mellom plattformtaket og plattformveggen skal det monteres glass slik at naturlig lys vil komme ned på rampen som leder til undergangen under sporene. På søndre plattform vil det settes opp to leskur i glass og stål.

Rekkverket og trappen er på plass, men fortsatt gjenstår det en del arbeider på søndre trappe- og heishus. Foto: Gro Elden


Trafikk i Markalleen
Etter den 4. august har trafikksituasjonen nær Høvik stasjon blitt bedre for alle trafikantgrupper. Imidlertid vil det fram til slutten av november i år fortsatt være mye kryssende anleggstrafikk i forbindelse med anleggsadkomstene vis a vis St1-stasjonen. Vi ber trafikanter i området avpasse farten etter forholdene. Markalleen vil fortsatt være stengt for biltrafikk på grunn av vann- og avløpsarbeider som Bærum kommune skal starte i januar/februar 2015. Vi henviser til kommunen for mer informasjon.