Glimt fra sommerarbeidene på Høvik

I fire uker denne sommeren ble det jobbet døgnet rundt for å avslutte flere viktige oppgaver i tilknytning til E18 og Høvik bro.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ett felt av E18, avkjøringsrampen og Høvik bro var stengt fra 5. juli til og med søndag 3. august for å kunne drive med døgnkontinuerlige arbeider. Det ble jobbet med flere arbeidsoperasjoner samtidig der alle oppgavene vil være tett knyttet til hverandre.

I denne saken finner du en oppsummering av de ulike arbeidene som ble gjennomført.

Under finner du bilder og omtale av ting som foregikk. Dette er oppdateringer som ble lagt ut fortløpende underveis i arbeidsperioden.

Oppdatering 5. august:

Etter fire lange uker med døgnkontinuerlige arbeider er veiene igjen åpnet for trafikk. På grunn av dårlig vær har vi måttet utsette merkingen av veien. Dette vil trolig skje natt til onsdag, gitt at været ikke stopper oss igjen.

Den nye rundkjøringen med avkjøringsrampen fra E18 i bakgrunnen. (Foto: Gro Elden)

Oppdatering 2. august:

På mandag åpner avkjøringsrampen fra E18 til Høvik, påkjøringsrampen opp til Høvik bro og Høvik bro igjen for trafikk i begge retninger. For å bli ferdige til åpningen vil vi jobbe gjennom helgen, trolig også på søndag.
 
Det er som tidligere nevnt mye asfalteringsarbeider som gjenstår, men vi må også sette opp nye skilter og merke de nye veiene.
I en periode natt til fredag ble ytterlige ett felt av E18 stengt for å fullføre asfalteringsarbeidene på avkjøringsrampen fra E18. (Foto: Øystein Olesen)

Det skal i løpet av helgen settes opp nye skilt. (Foto: Gro Elden)

Nå gjenstår det noen siste arbeider før fortauet ved Høvik bro kan asfalteres. Her legges det en ledelinje med taktil merking.  (Foto: Gro Elden)
Oppdatering 29. juli:

Det gjenstår under én uke av stengningen av E18, avkjøringsrampen fra E18 og Høvik bro, og mye begynner å ta form på byggeplassen. Den siste uken blir det mye asfaltering i tillegg til andre avsluttende arbeider. Bildene under viser hvordan byggeplassen så ut mandag ettermiddag/kveld.

Avkjøringsrampen fra E18 er forlenget med 70-80 meter. Dette utgjør derfor den største asfalteringsjobben. Her ser vi de siste forberedelsene til asfalteringen (over, foto: Olav Nordli), som begynte i går kveld (under, foto: Øystein Olesen).

Avkjøringsrampen fører fram til denne nye rundkjøringen. Etter hvert som de siste kantsteinene blir lagt, begynner vi med asfalteringen også her. (Foto: Olav Nordli) Her har de første asfaltarbeidene startet langs det nye fortauet som leder opp fra rundkjøringen til Høvik bro. (Foto: Olav Nordli)

Tidligere har vi sett at det har blitt lagt to lag med forskjellig typer membran på Høvik bro. Nå er denne herdet og asfalteringer har begynt også her. Kantstein langs fortauene skal også på plass. (Foto: Olav Nordli)

Samtidig med arbeidene som berører vegnettet, er det også full aktivitet på stasjonsområdet. Blant annet har mastene for kontaktledningen, som vil forsyne togene med kjørestrøm, nå begynt å komme opp. (Foto: Olav Nordli)

Oppdatering 24. juli:

Legging av membran på Høvik bro. (Foto: Tore Askilrud)Arbeidet med skifting av bevegelsesfugen og rullelageret på Høvik bro er ferdig, og det er dermed klart for å begynne med asfalteringen. Først legges det et lag med klebemembran på betongen. Når dette er brent fast, smøres det ut en annen type bromembran som kalles Topeka. Denne membranen skal tette mellomrommet mellom asfalten og betongen for å hindre vann og salter i å renne ned i betongen.

Verken betong eller asfalt er helt tett, så for å få til dette må det legges membran. Arbeidet med å legge membran på fortau og vegbane over broen begynte onsdag morgen klokken 04.00. Arbeidene startet såpass tidlig for at membranen skulle bli kald nok til å gå på for gående og syklende utover dagen.

Oppmåling og legging av kantstein fortsetter flere steder på byggeplassen. Når denne jobben er ferdig starter vi med de avsluttende hovedarbeidene: asfaltering, oppmerking og skilting. På fortauet opp mot Høvik bro går arbeidene raskt framover. Det siste avrettingslaget er lagt og det er dermed tilrettelagt for asfaltering. (Foto: Gisle M. Hustavnes)

Oppdatering 22. juli:

Avkjøringsrampen fra E18 mot Høvik begynner nå å ta form. Tidligere har vi sett hvordan gammel støttemur ble pigget vekk for å gjøre plass til en bredere og lengre avkjøringsrampe. (Se oppdatering 7. juli under.) Siden den tid har alle rester fra støttemuren blitt fjernet, det er gravd fram gamle trekkerør som er skiftet ut, og nytt drenssystem er etablert. Grøften har deretter blitt fylt opp med pukk helt inn til den nye støyskjermen. (Foto: Alf Tore Angelsen)

Flere steder på byggeplassen er det målt og markert opp for legging av kantstein. Allerede i forrige uke begynte markeringen av den nye rundkjøringen. Denne uken har arbeidet blant annet fortsatt på gang- og sykkelveien opp mot Høvik bro. For å få en rett og fin kantstein helt ned på millimeteren blir det brukt lasermålere. Mellom stengene på bildet er det lagt en snor som viser hvor kantsteinen skal ligge.

De avsluttende hovedarbeidene vil bestå av asfaltering, oppmerking og skilting. Arbeidene er i rute (Foto: Håvard Haraldsen)

Oppdatering torsdag 17. juli: 

Grøften fylles med forsterkningslag bestående av pukk.

Arbeidet fortsetter for fullt inne på byggeplassen. Etter en intensiv periode har vi kommet langt i arbeidene med de nye vann- og avløpsrørene. Spuntarbeider og avstivning er ferdig samt legging av varerør og tilbakefylling rundt disse. Støpearbeider tilknyttet ny kum helt inntil E18 pågår for fullt. 

Avrettingslaget er lagt for å kunne legge en jevn asfalt. Her kan vi også se at deler av den nye rundkjøringen er markert opp.

Når forsterkningslaget er lagt, blir det lagt et avrettingslag på toppen som asfalt legges direkte på.

 Kontaktledningsmaster er satt opp langs banestrekningen.

Uttrauing for den nye avkjøringsrampen er så godt som ferdig og vi startet straks opp med oppbygging av ny underbygning (innfylling av masser) til denne.
Nye støyskjermfundamenter er satt i samme parti og det blir montasje av ny permanent støyskjerm i neste uke.

Arbeidene på Høvik bro er også i full sving. Brurehabilitering pågår etter planen og det blir lagt membran i neste uke. Arbeider med føringsveier samt etablering av drensanlegg pågår i Snoveien.

Vår jernbanetekniske entreprenør Baneservice har også satt i gang sine arbeider i sporene. Fredag 11. juli begynte de arbeidet med å sette opp kontaktledningsmaster langs sporene. Dette arbeidet har fortsatt denne uken. Arbeidet med å legge sviller og spor begynner så fort alt er gjort klart på banetraseen.


Baneservice har begynt å legge sviller i sporene. Til venstre ligger skinnene som etter hvert blir festet til svillene.

Oppdatering mandag 14. juli: 

Avløpsgrøften med gammel og nytt avløpsrør. Foto: Nora Olesen.

I løpet av de siste dagene har vann- og avløpsgrøften blitt gravd ut og arbeiderne har begynt jobben med å legge de nye rørene. De nye vann- og avløpsrørene vil i motsetning til de gamle bli lagt inn i større varerør. Disse varerørene er store betongrør med en tykkelse på 2000 mm. I disse varerørene vil det også bli lagt inn nye vannledninger, i tillegg til at det vil være mulig for overvann å renne på gulvet i varerøret.  
     
Tidligere har avløpsrørene gått langs med E18. Dette har gjort dem vanskelig å drifte, i tillegg vil det komme i konflikt med en eventuelt ny E18. De nye rørene vil derfor krysse E18 med kummer på hver side av vegbanen.

 

Oppdatering onsdag 9. juli:

Nordre trapp- og heishus. (Foto: Øystein Olesen)

Samtidig med arbeidene som berører E18 og Høvik bro, går også de andre arbeidene inne på stasjonsområdet for fullt. Blant annet jobbes det med overflatebehandling av trapp- og heishusene. Snart starter monteringen av de dekorative glassveggene i heishuset og forrommet, mens arbeidet med selve heisen starter i august. Etter hvert kommer også stålduken som skal brukes til å kle inn resten av trappehuset.

Stemningsbilde fra arbeidene med spunting ved vestgående felt på E18 sist natt. Det er IKKE planlagt mer nattlig spunting i denne omgang. (Foto: Håvard Haraldsen) 

Oppdatering mandag 7. juli: 

Natt til tirsdag 8.juli skal det spuntes i og ved veibanen på E18. Spunting innebærer at stålplater presses ned i bakken, og arbeidet kan medføre periodevis kraftig støy. Spuntingen gjøres for å kunne grave grøfter som skal benyttes til vann- og avløpsrør. Disse arbeidene gjøres på oppdrag fra Bærum kommune.

Arbeidet med spuntingen innebærer at hele østgående løp på E18 må stenges, og vi er derfor avhengige av å utføre arbeidet når det er så lite trafikk som mulig.

Spuntvegger gjør at f.eks. en VA-grøft kan graves ut med loddrette vegger der det er dårlig plass, som i nærheten av E18. (Foto: Nora Olesen)
Etter stengningen av Høvik bro har vi satt i gang arbeidet med meisling av dårlig betong som skal erstattes med ny.  I tillegg har vi startet med å grave fram og skifte ut bevegelsesfugene og rullelager (understøttelse) på broen. (Foto: Nora Olesen)
Fjell og en gammel støttemur pigges vekk langs E18 for å kunne forlenge og utvide avkjøringsrampen mot Høvik. (Foto: Nora Olesen)