- Alle støykrav skal oppfylles

Naboene vil ikke få togstøy som overskrider grenseverdiene når ombyggingen av Høvik stasjon er ferdig. En artikkel i Budstikka 27. august kan skape dette inntrykket, men prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket forsikrer at så ikke er tilfelle. – Alle støykrav skal oppfylles, sier hun.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Arbeidet med å planlegge støytiltak pågår for fullt ut over høsten, sier Anne Braaten. (Foto: Øystein Grue)- I disse dager pågår planleggingen av nye Høvik stasjon for fullt. Blant annet beregnes støynivået for naboeiendommene i forhold til aktuelle støyskjermingstiltak. For noen hus vil støyskjermer langs sporene være tilstrekkelig til å oppfylle støykravene, andre steder vil ikke dette være nok. Her må det i tillegg vurderes tiltak på selve eiendommen, opplyser Braaten.

- I slike tilfeller ber vi om en befaring på de aktuelle eiendommene. Etter befarin­gen vil våre støyeksperter, landskaps­arkitekter og bygningsingeniører lage forslag til løsninger i nær dialog med huseierne, sier Braaten.

- Ved siden av at Høvik stasjon blir modernisert, skal vi også bygge tre nye spor for vending og hensetting av tog. Vi må derfor også ta hensyn til støy fra kompressorer og ventilasjonsanlegg på parkerte togsett, i tillegg til passerende tog. 

- Dette gjør at vi må vurdere og planlegge lokale tiltak på en god del eiendommer, kanskje så mange som 60, et arbeid som vil pågå for fullt utover høsten. Vi ønsker en åpen prosess hvor vi søker god dialog med alle berørte, og det er selvsagt ufravikelig at kravene i plan- og bygningsloven skal følges, slår Braaten fast.

- Sammenlignet med i dag betyr dette at de aller fleste oppsitterne ved Høvik stasjon vil merke en bedring i støysituasjonen etter at tiltakene er avsluttet, legger hun til.

Jernbaneverket sendte i juni ut et nyhetsbrev til alle naboer på Høvik, hvor støy og støyskjerming var et sentralt tema. Her finner du mer informasjon om støykrav, tiltak og planlegging. Du kan lese nyhetsbrevet ved å klikke på lenken oppe til høyre.