Arkiv: Gamle saker

 • Ikke bekreftet åpningsdato

  Fordi leveransen av signal- og sikringsanlegget er forsinket, kan ikke togtrafikken gjenopptas ved Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner i desember i år slik som planlagt. Jernbaneverket jobber nå med sikte på en åpning i løpet av andre kvartal i 2015, men datoen er fortsatt usikker.

 • Høsten på Høvik

  Den nye skinnegangen er på full fart inn på Høvik stasjon. Arbeidet med plattformer og trappe- og heishus vil fortsette utover høsten. Parallelt pågår montering av master og åk, samt el-montering av utstyr både innendørs og ute.

  Legging av spor ved Høvik stasjon.
 • Glimt fra sommerarbeidene på Høvik

  I fire uker denne sommeren ble det jobbet døgnet rundt for å avslutte flere viktige oppgaver i tilknytning til E18 og Høvik bro.

 • Ny E18 gir planendringer

  Planene for utbygging av ny E18 gjør at det gjennomføres en ny prosess med reguleringsplan ved Høvik stasjon. Endringene gjelder primært veiene i området, mens Jernbaneverkets planer for stasjonen kun tilpasses i forhold til dette.

 • Reguleringsplanen er lagt ut på høring

  Politikerne i Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune vedtok torsdag 30. september enstemmig å legge reguleringsplanen for Høvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden varer fram til 19. november.

 • Innspurt med reguleringsplanen

  Reguleringsplanen for Høvik stasjon er nå i innspurten. Snart behandler Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune planen for andre gang, men først skal alle innkomne merknader gjennomgås og bearbeides.

 • - Alle støykrav skal oppfylles

  Naboene vil ikke få togstøy som overskrider grenseverdiene når ombyggingen av Høvik stasjon er ferdig. En artikkel i Budstikka 27. august kan skape dette inntrykket, men prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket forsikrer at så ikke er tilfelle. – Alle støykrav skal oppfylles, sier hun.

 • Planprogrammet for Høvik stasjon godkjent

  I sitt møte torsdag 17. juni vedtok Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune enstemmig å godkjenne planprogrammet for ny Høvik stasjon. Dermed har prosjektet nådd en viktig milepæl i planprosessen, men ennå er det for tidlig å slappe av. Snart skal underlaget for reguleringsplanen oversendes kommunen.

 • Planprogram for Høvik stasjon

  Bærum kommune har nå lagt ut forslag planprogram for Høvik stasjon til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader er 31. mars 2010. Her finner du planprogrammet og mer informasjon om planprosessen.