Høvik stasjon

 • Stabekk, Høvik og Blommenholm er stengt

  Ombyggingen av Høvik stasjon gjør at samtlige tog nå bruker Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. I byggeperioden er stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm stengt, og NSBs kunder fra disse stasjonene henvises til Ruters ordinære busstilbud i Bærum. Stasjonene åpnes i desember i år.

 • Nabokontakt for Høvik-prosjektet

  Gro Elden er ansatt som nabokontakt for prosjektet Høvik stasjon, samt fornyelsesarbeidene på strekningen mellom Sandvika og Lysaker.

 • Markalleen stenges i anleggsperioden

  Under anleggsarbeidene på Høvik stasjon fra april 2013 til desember 2014, blir Markalleen stengt for gjennomkjøring litt øst for eksisterende ruhstidsbom. Gang- og sykkeltrafikken forbi Høvik stasjon skal opprettholdes i hele perioden.

 • Ingen planendringer på Høvik

  Under behandlingen av ny reguleringsplan for Høvik stasjon sommeren 2012, valgte Statens vegvesen og Jernbaneverket å trekke planforslaget. Dermed skal stasjonen bygges etter den reguleringsplanen som er vedtatt tidligere.

 • Stor jobb med støytiltak

  I samband med utbyggingen av Høvik stasjon skal det gjøres tiltak mot støy på over 70 eiendommer. De første arbeidene startet høsten 2011.

 • Brosjyrer og nyhetsbrev om Høvik stasjon

  Her er finner du en oversikt over nyhetsbrev og naboinformasjon som er distribuert i samband med prosjektet, samt annen bakgrunnsinformasjon.

 • Stort engasjement på nabomøte

  Mellom 35 og 40 frammøtte på Høvik menighetshus kunne 11. mars høre mer om planene for ny Høvik stasjon og anleggsarbeidene som starter over påske.

 • Dette er Høvik stasjon

  Jernbaneverket gjør en fullstendig ombygging av Høvik stasjon. Her finner du nærmere informasjon om planene og bakgrunnen for prosjektet.