Høvik stasjon

 • Skolebesøk på Høvik stasjon

  En klasse fra Høvik skole besøkte i går anleggsområdet ved Høvik stasjon. Elevene fikk vite mer om stasjonen som er under oppføring og lærte om sikkerhetsarbeid i prosjektet.

  Elevene fikk prøve seg som maskinførere under besøket (foto: Gro Elden).
 • Støyskjerming ved Høvik stasjon

  Jernbaneverket utfører en rekke støytiltak i samband med utbyggingen av Høvik stasjon, men det er fortsatt uenighet mellom Jernbaneverket og Bærum kommune om omfanget av tiltakene.

 • Rehabilitering ved Blommenholm stasjon

  Vi er nå i gang med rehabiliteringsarbeider av undergangen ved Blommenholm stasjon. Mange har spurt oss hvorfor det ikke blir gjort mer omfattende tiltak nå mens togene står.

  Arbeid med undergangen ved Blommenholm stasjon.
 • Stabekk stasjon blir tilgjengelig for alle

  I går gikk startskuddet for arbeidene på Stabekk stasjonsområde. I desember i år skal størstedelen av arbeidene være ferdige, og stasjonsområdet tilgjengelig for alle brukergrupper.

 • Fornyelsen av Drammenbanen fortsetter

  Parallelt med ombyggingen av Høvik stasjon fortsetter arbeidene med å fornye og oppgradere andre deler av strekningen mellom Lysaker og Sandvika.

  Fundamenter til kontaktledningsmaster fraktes inn til Blommenholm stasjon.
 • Signalanlegget til Høvik-prosjektet blir forsinket

  Thales Norway, som blant annet skal levere signalanlegg til det nye stasjonsanlegget på Høvik, har varslet Jernbaneverket om en betydelig forsinkelse i sitt arbeid. Det er nå klart at det ikke er realistisk å ta i bruk Høvik stasjon som planlagt i desember 2014.

 • Fornyer banen mellom Lysaker og Sandvika

  Mens alle togene kjører Bærumstunnelen, er arbeidet med å fornye den stengte Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika nå i gang, i første omgang mellom Stabekk og Sandvika. Målet er å bedre punktligheten.

 • Nå rives stasjonsbygningen på Høvik

  Tirsdag 14. mai startet rivingen av stasjonsbygningen på Høvik. Isteden skal Jernbaneverket bygge en helt ny og moderne stasjon, hvor det også blir plass til nye spor for vending og hensetting av tog.

 • Skanska gjør jobben på Høvik

  Onsdag 20. mars undertegnet Jernbaneverket kontrakt med entreprenørfirmaet Skanska Norge AS om bygging av ny Høvik stasjon.

 • Følg Høvik stasjon på Facebook

  I utbyggingsperioden vil prosjektet Høvik stasjon ha egne Facebook-sider. Her kan du finne løpende informasjon om anleggsarbeidene og stille spørsmål om prosjektet.