Vann- og frostsikring ferdigstilles i Gevingåsen

Siden oktober har arbeidet med vann- og frostsikring pågått i Gevingåsen tunnel. Nå ser vi enden på dette arbeidet, og dermed er den første tunnelen med Masterseal 345, her til lands, en realitet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vanninntrenging og frost har vært et problem i mange norske tunneler. For å unngå slike problemer i Gevingåsen, har Jernbaneverket tatt initiativ til å finne ut mer om sammenhengen mellom frostmengde, varmeutveksling fra bergmassen og nødvendige frostsikringstiltak. På oppdrag fra Jernbaneverket bygde SINTEF Byggforsk i februar 2010 et laboratorium hvor bergets varmeledningsevne og dens virkning på forskjellige vannavskjermingssystemer ble testet.

Den sprøytbare membranen Masterseal 345 kom godt ut av testene både i forhold til vann- og frostsikring, og dette materialet er derfor brukt i deler av tunnelen. I andre deler av tunnelen er det benyttet PE-skum kombinert med sprøytebetong. Selve arbeidene med å vann- og frostsikre tunnelen startet i oktober og skal i løpet av kort tid ferdigstilles.


Slik ser det ut under arbeidet med sprøyting av tunnelveggen. Foto: Petter Solbakken.