”Tunnel-sjæfen” i Gevingåsen

MIKA AS gjennomfører en effektiv og velorganisert tunneldriving, som har ført til at de så langt har drevet ut mer enn en kilometer med tunnel og rømningsvei. Tunnelentreprenørens velsmurte organisasjon styres imidlertid av Jernbaneverket, nærmere bestemt av trondheimsjenta Torun Rise.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Torun Rise har ansvaret for å styre tunneldriften i Gevingåsen. (Foto: Hege Angelen)- Hun hever seg ikke over massene verken i størrelse eller framtoning, men hun styrer tunneldriften med kløkt og en god porsjon dyktighet, som en av hennes kolleger uttrykker det.

En styrende hånd
Torun Rise er ansatt som ”byggeleder tunnel” i Gevingåsen-prosjektet. Det vil si at det er hun, som i ledtog med prosjektleder Christoffer Østvik, styrer alt som har med tunneldriften å gjøre.

Hun har kontor ved prosjektledelsen  på Dypvasskaia i Hommelvik, men er ofte å finne dypt inne i Gevingåsen, iført verneutstyr, hjelm og lys som sveiper tunnelveggene. Det er nemlig en av hennes ansvarsområder; å styre tre kontrollingeniører som til en hver tid skal sjekke at massene er trygge å arbeide i.

Sikkerhet
- Vi har et ansvar for sikkerheten. Det løser vi ved at så snart det er sprengt en salve og massen tatt ut, går en av kontrollingeniørene inn og sjekker kvaliteten på fjellet som da er avdekket.

- Som vi vet, er det jo noen soner med løsere bergarter inne i Gevingåsen. Når vi møter på slike ”knusningssoner”, som vi kaller dem, er det disse tre ingeniørene, som tar stilling til hvorvidt det skal gjøres tiltak. Noen ganger er det tilstrekkelig å støpe støttebolter inn i tunnelveggen. Vi er glade for at vi slipper å gjøre mye slikt arbeid, for det er både tidkrevende og kostnadsdrivende, sier hun.

Effektivt
I skrivende stund har MIKA har drevet ut mer enn en kilometer tunnel og rømningsvei. Det drives nå vestover fra Hell, mens det samtidig drives fra to stuffer i Muruvik; både østover og vestover. I tillegg arbeides det også tidvis med å sprenge ut en rømningsvei parallelt med det vestlige tunnelløpet fra Muruvik. Med andre ord driver MIKA fra fire stuffer samtidig. Slikt blir det effektivitet av.

Omlasting av masser fra tunnelen. (Foto: Jernbaneverket)Prosessen
- Det er en nitidig prosess som ligger bak hver enkelt sprenging, forteller Torun Rise.

Først bores det om lag 120 hull i profilet som skal sprenges. Dette tar mellom to og tre timer. Så kommer man til ladeprosessen som også tar et par timer.

Først da kan det sprenges. Hver salve ”tar ut” ca. 5 m fjell. Dette utgjør omlag 500 løse m3.

Så er vi kommet til utlasting av massene. Salva kjøres ut med dumpere og plasseres på tippen. Utkjøring er karakterisert som såkalt ”støyende arbeider”, dvs. at utkjøring av masser fra tunnelen ikke skal forekomme etter kl. 23. Alle masser skal til Værnes, og Avinor står selv for transporten fra tippområdene til Værnes.

Naboer
- Det er nettopp hensynet til naboen som har vært ett av de utenforliggende fokusområdene i dette, sier hun.

- Vi har lagt vekt på at det skal tas mest mulig hensyn til naboene, men det kan være utfordrende nok med tiltak som dette, som har en tendens til både å høres og sees. Heldigvis har vi hyggelige naboer, som har vært opptatt av å finne løsninger sammen med oss. Det har gjort dette til et mer offensivt og dynamisk anlegg, enn hva man ofte ser ellers. Etter innspill fra naboer har vi justert tunnelvifter, vi har justert den planlagte jordvollen, slik at naboer får mer effekt ut av den, samt en rekke andre tiltak som naboene har vært opptatt av. Slikt blir det effektivt hensyn til nærmiljø av, avslutter ”tunnel-sjæfen”.