Statssekretæren avfyrte gjennomslagssalva

Torsdag 12. august gikk salven som markerte gjennomslaget i Gevingåsen tunnel nord for Trondheim. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes, fikk æren av å avfyre salven.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Dette er den tøffeste dagen så langt i min tid i departementet, utbrøt Bartnes, etter å ha detonert 1102 kg sprengstoff i tunnelåpningen i Hommelvik.

Statssekretær Bartnes fyrer av. (Foto: Håkon Svinsås)

Sertifikat
Etter at støvskyen hadde lagt seg, så han på pressekorpset, og utbrøt med et smil: - Jeg er sannelig glad at Magnhild ikke hadde anledning til å reise hit i dag.

Den unge statssekretæren fortalte sprengingsleder i MIKA, Mathias Hagestuen, at han var den stolte innehaver av militært sprengingssertifikat, men innrømmet etterpå, at maken til smell, hadde han aldri opplevd.

Sprengingslederen på sin side, kvitterte med: ”Det er vel lenge siden det er blitt gjort så mye tungarbeid på så kort tid i departementet”?

Det var med andre ord en svært så gemyttlig tone, og godt humør på røysa. Kranseskål ble gjennomført i følge tradisjonen, selv om de fleste nøyet seg med alkoholfritt sprudlevann.

Anleggsarbeiderne vs. Gevingåsen: 1-0. (Foto: Håkon Svinsås)

Kakelag
Prosjektet Gevingåsen tunnel inviterte til stort kakeparty i forkant av salven. Omkring 80 gjester var samlet til utefest i godværet, ved Malvik Båtforenings lokaler i Hommelvik.

Tilstede var arbeidslag fra MIKA, ordførerne fra Malvik og Stjørdal og en rekke andre prominente gjester.

Utbyggingssjef Karstein Søreide fra Jernbaneverket var dagens vert. Han minnet gjestene om hvor viktig dette prosjektet er for Nordlandsbanens søndre del. Han understreket også den store innsatsen arbeiderne har gjort i prosjektet. Det er sprengt ut mer enn 5000 meter tunnel, rømningsvei og passasjer. I tillegg er en overgangsbru over Nordlandsbanen ferdigstilt, og det er gjort en god del foreberedende arbeid til spor og signal. En stor kulvert med overbygging er også kommet godt i gang.

- Arbeidet startet i juni i fjor. Det er imponerende å se hvor mye som er gjort allerede. Det er hyggelig å hilse dere tunnelarbeidere velkommen og ut i lyset, sa Søreide.

Velfortjent hvil på røysa. (Foto: Håkon Svinsås)