Statsråder i perlehumør

Trønderne hadde meget celebert besøk under den offisielle markeringen av anleggsstarten for tunnel-prosjektet gjennom Gevingåsen mandag 10. august. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete stilte i perlehumør sammen med sin svenske Centern-kollega, infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ellers krydde det av regionale politikere og VIPer fra næringsliv og offentlige etater.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Meget populære intervjuobjekt som utvilsomt også trives godt i lag, samferdselsminister Liv Signe Navarsete (t.v.) og infrastruktur-minister Åsa Torstensson. (Foto. Dag Svinsås)Arrangementet ble sterkt preget av det gode samarbeidet mellom Midt-Norge og Mitt-Sverige. Nå ønskes tydeligvis også et bedre samarbeid smidd av jern.

Før de 70 gjestene dro til selve åpningen av tunnelprosjektet, var det samling på Rica Hell Hotel. Først et ministermøte for et nødvendigvis engere forum, deretter et bredt sammensatt møte, der vinklingene for utvikling og tettere samarbeid mellom de midtre delene av Norge og Sverige ble fokusert fra forskjellige vinklinger og ståsteder.

Regiondirektør Anne Skolmli i Jernbaneverket var vertskap og ønsket forsamlingen velkommen og dro de store retningslinjene for dagen. Senere kom hun tilbake og foredro om dagens gods- og personstrømmer gjennom de to regionene sammen med sine svenske kollega fra Banverket, regionaldirektør Kenth Nilsson. De våget også å kikke inn i en felles krystallkule for hvordan de så for seg at samarbeidet kan utvikles. Og da var selvsagt Meråkerbanen et udiskutabelt stikkord.

Geografitime ble det også da länshövdingene Bo Källstrand (Västernorrland) og Britt Bohlin (Jämtland) sammen med fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag; presenterte sine områder. I sin trønderske raushet favnet også Sandvik rundt nordfylket.

Søkelyset ble deretter satt på næringslivet. På rekke og rad stod de frem: Green Cargo ved affärschef Ronny Svensson, NHO ved regiondirektør Merethe Storødegård, Norske Skog Sverige ved Jim Salvin, Avinor ved lufthavnsjef Lasse Bardal og til slutt Skistar Åre.

De to statsrådene oppsummerte presentasjonene og hadde klart fått med seg både synergieffekter og lovende fremtidmuligheter for jernbanen spesielt og regionene generelt.

Til fengende toradermusikk fra en duo pittoresk plassert oppe i lia med svartkjelen på Prosjektleder Christoffer Østvik ønsket velkommen til Gevingåsen. (Foto: Dag Svinsås)bålet og tilhørende trøndersk vaffelkaku, ble de 70 gjestene tatt i mot ved tunnelinnslaget på Hellsiden av Gevingåsen. Prosjektleder Christoffer Østvik i Jernbaneverket ønsket velkommen og fortalte om prosjektet, fremdriften og det løft tunnelen vil gi midtnorsk jernbane.

Selve åpningen ble markert da de to statsrådene iført korrekt verneutstyr klatret opp i boreriggen for å assistere ved salveboringen i fjellet. Media var selvsagt på plass, og både NRK og TV Adressa var oppe i førerhuset til statsrådene, som fikk sakkyndig veiledning av hovedentreprenøren Mika.