Sporarbeidet smått i gang

- Her kommer det nye spor. Byggeleder Einar Solem har satt i gang forarbeidet til sporlegging på Hell. I påvente av at Mika skal gjøre seg ferdig med bunnrensk og vann- og frostsikring i tunnelen, har han begynt forberedelsene utenfor tunnelåpningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Einar Solem er den som skal lede sporbyggingen. Han vil dermed være den i Jernbaneverket som styrer det tyske firmaet Wiebe som har fått kontrakten. Solem forteller at han allerede er i et tett samarbeid med Wiebes representanter, og at en god del materiell allerede er på plass.

- Vi har lagt ut grunnen til det nye sporet på Hell. Samtidig er kabelkanaler og kummer satt ned, og venter på å bli tatt i bruk, sier Solem. Han vektlegger at det nå er viktig å benytte høsten så godt en kan. Utendørs arbeid med tele i grunnen er ikke det enkleste grunnlaget for slikt arbeid.

Foto: Stig Herjuaune

1000 meter
Totalt skal det legges ned mer enn 1000 meter skinner og sviller, samt fem sporveksler mellom tunnelåpningen på Hell, og fram mot Hell stasjon i høst.
Det er ti mann fra Tyskland som vil jobbe med sporlegging og innmontering av sporvekslene. Det er planlangt at dette arbeidet vil ta ca en måneds tid. Parallelt med sporarbeidet går også signalarbeidet. Der er det Trond Daling som er byggeleder, og firmaet Strukton som skal utføre arbeidet.