Rystelser langt under kravet

Kvalitetsleder Kent Klokset i MIKA AS forteller at rystelsene i nærmiljøet som følge av tunneldrivingen ved Gevingåsen er langt mindre enn først antatt. De høyeste målingene viser bare en sjettedel av tillatte rystelser ved sprenging.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rystelsene fra tunnelsalvene er knapt målbare. (Foto: Kari Sellgren)- Det er gledelig at rystelsene er såpass lave. De ”verste” målingene viser at vi har hatt rystelser opp i 4,5 mm pr. sekund. Tillatt verdi er 30 mm pr. sekund.

Kent Klokset forteller at MIKA AS har hatt flere rystelsesmålere både i Muruvik, Hommelvik og på Hell.

Det er firmaet Dyno Consult som er innleid som ansvarlig for målingene på alle tre målestedene. Det er med andre ord en fri og uavhengig tredjepart som måler og analyserer rystelsene i forbindelse med anlegget Gevingåsen jernbanetunnel.

- På Hell og i Hommelvik er rystelsene så langt nesten ikke målbare. Det er kun i Muruvik at vi har registrert rystelser som i det hele tatt er mulig å måle i noen grad. Men selv der er vi svært langt fra å nå grenseverdiene, forteller han.

Klokset legger til at hans beregninger forteller at de to sprengningsstedene i den østlige delen av tunnelen neppe vil kunne merkes særlig av bebyggelsen i nærområdet.

- Når vi nærmer oss Hommelvik ut på senvinteren, vil det sikkert kunne registreres i noen grad, men erfaringene viser at det neppe vil føre til større problemer for noen av partene. Klokset avslutter med et råd til naboene: Skulle dere mot formodning bli plaget av rystelser; ta umiddelbart kontakt med nabokontakten. Da vil både HMS-leder i prosjektet, samt MIKA AS, ta affære og finne løsninger.

- Jeg vil gjerne komme med en liten ting helt til slutt: Dette at vi måler små rystelser, betyr jo ikke at det ikke kan klirre i lysekronene når vi sprenger salvene. Det er derfor lurt av naboene å melde seg på tjenesten med SMS-varsling av sprengninger. Da får de beskjed i god tid, og kan sikre seg mot eventuelle skader, poengterer han.