Pumpestasjon i Hommelvik

I vinter har entreprenøren bygget en pumpestasjon i Gevingåsen tunnel. I løpet av våren vil den stå ferdig for å kunne håndtere drensvann i tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidet med utsprenging av plass til pumpestasjonen begynte i fjor høst. Nå nærmer det seg at stasjonen står ferdig. Bygningen til stasjonen er for så vidt i orden, mens vi snart går i gang med å montere pumpene og annet elektrisk utstyr.

Andre arbeider
I tillegg til dette, arbeides det også for fullt med å installere tele- og elektrotekniske anlegg. Det er lagt kabelkanaler som inneholder flere mil med kabler. Fundamentet for sporlegging er også godt i gang. I siste halvdel av juni starter leggingen av spor.


Det arbeides for full rulle med installeringer og monteringer i gevingåsen tunnel. Foto: Petter Solbakken.