Offisiell åpning av Gevingåsen

Tirsdag 23.august ble den nye Gevingåsen jernbanetunnel på Nordlandsbanen offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Tunnelen erstatter en rasutsatt strekning og øker kapasiteten på banen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

  
 Jernbanedirektør Elisabeth Enger (tv) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, for anledningen iført NSB-lue (th) ved åpningen av Gevingåsen tunnel 23/8. <strong> Foto: Stig Herjuaune </strong>
Sammen med 700 skolebarn, politikere og inviterte gjester foretok samferdselsministeren den offisielle åpningen av den nye linjen fra Hommelvik til Hell.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sa ved åpningen at Gevingåsen tunnel er første trinn i en modernisering og utvikling av Trønderbanen, som Nordlandsbanen kalles sør for Steinkjer. -Jeg ønsker å se denne utbyggingen i sammenheng med regional utvikling av infrastrukturen rundt de store byene. Trøndelag er en region i vekst og det er en region hvor det er viktig at vi legger til rette for gode, effektive trafikkårer. Vi ser at Trønderbanen allerede har et årlig kundegrunnlag på 1,2 millioner reisende. Denne kapasiteten kan fordobles med en elektrifisering av banen, sa jernbanedirektøren.

Ved åpningen la samferdselsministeren vekt på at tunnelen er utstyrt med det fremste av teknologi, at den har felles røminingstunnel med E6 som forserker sikkerheten både for jernbane og veg, og at Avinor har fått store mengder med sprengstein fra tunnelen til sin rullebaneforlengelse på Værnes.

Prsojektleder Christoffer Østvik kunne opplyse at det er lagt ned 400.000 arbeidstimer på anlegget uten alvorlige personskader, at alt tyder på at budsjettet holder og at det nå kun gjenstår noen kompletterende arbeider i dagsonene samt riving av den gamle linjen.

Ny banestrekning

Den nye strekningen er 5,7 kilometer, hvorav 4,4 kilometer ligger i tunnel. Den nye banen mellom Hommelvik og Hell stasjoner på Nordlandsbanen er vel to kilometer kortere enn den gamle og med høyere hastighet øker nå kapasiteten på denne strekningen fra 5 til 8 tog per time. Tidsbesparelsen blir på 4-5 minutter, men denne gevinsten kan først tas ut når rutetabellen legges om på hele Nordlandsbanen. Tunnelen er bygd med et tverrsnitt som er forberedt for en senere elektrifisering av banen.

Anleggsarbeidene tok til på våren 2009, sommeren 2010 var tunnelen ferdig utsprengt, og det siste året er det foretatt sikring og bygget jernbanetekniske installasjoner. Gevingåsen tunnel har fire rømingsveier, hvorav en er felles for veg og bane da E6 også går i tunnel gjennom Gevingåsen.

Det er tatt ut 400.000 kubikkmeter masse fra tunnelen og det aller meste er benyttet til utfylling for å forlenge rullebanen på Trondheim Lufthavn, Værnes.

Fakta:

  • Tunnellengde: 4400 meter
  • Lengde på tverrslag: 300 meter
  • Nytt spor: 5700 meter
  • Kostnadsramme: 670 millioner kroner
Første tog gjennom tunnelen 15.august. <strong> Foto: Per Olaissen </strong>