Ny film: Sikkerhet i Gevingåsen

I disse dager promoteres en film om sikkerheten i Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen. Det er rømningsveiene, og rutinene omkring dem som blir presentert.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektet Gevingåsen tunnel har altså fått produsert en ny film som skal brukes i flere sammenhenger. Først og fremst skal denne brukes i e-læringsprogrammet. Videre blir den lagt ut på websidene til Jernbaneverket, NSB, Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen og Politiet.

Filmen er en presentasjon av de fire rømningsveiene i tunnelen, og det er spesielt lagt vekt på den felles rømningsveien mellom E-6 og Nordlandsbanen.