Ny bru over banen på Hell

I løpet av vinteren vil den gamle planovergangen over sporet på Hell bli erstattet med ei ny trebru. Bru-elementene blir laminert hos Moelven på Ringsaker i disse dager.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Limes: Det er store dimensjoner over den nye brua som nå blir laminert hos Moelven. (Foto: Moelven)Før man kommer til skrittet å legge inn trekonstruksjonene, er det mange brikker som skal på plass. Det er byggeleder Bjørn Strandholmen  som har hånd om alle trådene, og som skal sørge for at vi får bruåpning i løpet av april.

Støping
- Det er mye som skal ordnes før vi kommer så langt som å montere trelaminatene fra Ringsaker. Arbeidet med brua begynte allerede sist høst. Da la vi om Øyveien og begynte grunnarbeidet til brukaret på søndre side, sier byggeleder Strandholmen.

Han forteller videre at det før jul ble utført pæling for fundamentene, og at det skal støpes landkar rimelig umiddelbart. Landkarene blir støpt på plassen med vanlig forskaling og armering. I tillegg vil entreprenøren komme inn og støpe såkalte vingemurer til landkaret. Dette er en slags forlengelse av støttemurene, som skal hindre jordras.

Utfordring
- Tidlig i februar regner vi med å starte med montasje av brua, sier han. Da er det søyler og brudekke som blir montert. Han antar at bindeverket blir montert omkring 20. mars. Da kan arbeidet avsluttes med ettermontering av rekkverk og mindre betongarbeider.

Utfordringene i dette arbeidet har vært å koordinere mange mindre tiltak samtidig, som varetransport, masseutkjøring og at toggangen skal gå som forventet.

- Øyveien er blitt et lite knutepunkt i anlegget, og det er mange å ta hensyn til, avslutter Bjørn Strandholmen samtidig som han legger til at samarbeidet internt i prosjektet er utmerket, noe som gjør at slike utfordringer går uten store problemer.