Mika skal drive Gevingåsen jernbanetunnel

Entreprenørfirmaet Mika AS signerte fredag 15. mai kontrakten om tunnel-entreprise for Gevingåsen jernbanetunnel. Trondheimsfirmaet Søbstad AS har fått den andre store entreprisen; dagsone i Hommelvik.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utbyggingsdirektør Jon Frøisland i Jernbaneverket (t.v.) og adm. direktør Kjell Inge Davik i Mika skrev under kontrakten. (Foto: Harry Korslund)Tunnel
Mika har gitt tilbud på den totale tunneldriften. Det betyr bygging av 4,4 km tunnel, ett tverrslag og fire rømningstunneler. Driften starter opp allerede i vår, og det er forventet at tunnelen skal være ferdig drevet innen høsten 2010.

Når tunneldriften er avsluttet, starter arbeidene med å bygge de jernbanetekniske anleggene i tunnelen.

Kontraktsum med Mika er på 382.280.529 kroner (eks. mva).

 Dagsone
Entreprisen for dagsone omfatter bygging av ny kulvert på tunnelens vestside. Dette blir også et omfattende anlegg, da kulverten skal bygges delvis under eksisterende Fv 950. Som en del av dette anlegget inngår også bygging av en rundkjøring på fylkesvegen.

Kulverten bygges for framtida, altså med bredde til å ta to spor når det eventuelt skulle bli behov for det.

Kontraktsum med Søbstad AS er på 42.609.641 kroner (eks. mva).

Øvrige entrepriser
Prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel har allerede startet et mindre prosjekt i forkant av hovedanleggene. Det er riving av bygningsmasse både på Hell og i Hommelvik. Dette vil bli gjort i god tid før tunneldriften og dagsonen starter opp.

Senere i år vil prosjektet også sette i gang entreprisen for bygging av ny overgangsbru vest for Hell stasjon. Brua skal erstatte planovergangen i det samme området.