Kjempeløft gjennomført på Hell

En 54 tonn tung limtrebru over Nordlandsbanen ble løftet på plass i ett eneste løft natt til søndag 18. april.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

54 tonn ble løftet over Nordlandsbanen og plassert trygt i brukarene på Hellstranda i Stjørdal (Foto: Jernbaneverket).Den store trekonstruksjonen skal erstatte planovergangen ved Hellstranda i Stjørdal. Når brua blir åpnet i sommer, vil den erstatte en utsatt planovergang, som Jernbaneverket ser fram til å legge ned.

Brubyggingen er en del av prosjektet ”Gevingåsen jernbanetunnel” sitt arbeid i og utenfor fjellet på stedet.

Trekonstruksjon
Brua er helt og fullt bygget i impregnert limtre – på Moelven Limtre i Ringsaker. Den ble bygget i seksjoner, før den ble fraktet til Stjørdal i vinter. De siste ukene er den montert sammen, på Hellstranda.

Natt til søndag, etter at nattoget til Bodø hadde passert, satte Trondheim Kranservice i gang gigantløftet over Nordlandsbanen. Det skal legges til at dette svært tunge løftet ble gjort av kun en kran.

Som planlagt
Det var knyttet spenning til prosjektet. I et slikt løft er det mange faktorer som kan spille inn. Spesielt var prosjektledelsen opptatt av den tiltagende vinden inn over Hellstranda denne kvelden.

Imidlertid gikk alt som planlagt, og i løpet av mindre enn en time, var brua godt forankret i brukarene.

Resten av natta gikk med til å bolte fast konstruksjonen, før første persontog ble sluppet over anleggsstedet søndag morgen.

Den nye brua over Nordlandsbanen på Hell, skal erstatte en utsatt planovergang som Jernbaneverket vil legge ned (Foto: Jernbaneverket).