Interessert i etatsvis samarbeid

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa besøkte tirsdag 2. mars Gevingåsen tunnel. Fokus denne gang var at JBV arbeider tett mot AVINOR og Statens Vegvesen i dette prosjektet, og dermed at samfunnsnytten er større enn i mange lignende prosjekter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa blir intervjuet av NRK Trøndelag. Byggeleder for tunnelen Torun Rise og prosjektleder Christoffer Østvik lytter interessert. (Foto: Stig Herjuaune)Statsråd Meltveit Kleppa uttalte at hun aldri har sett et prosjekt hvor det har vært så gunstige ringvirkninger hos andre offentlige etater som nettopp i Gevingåsen tunnel. - Dere har skapt et prosjekt hvor det er hyggelig å se at dere har lagt fokus på at også andre etater kan dra nytte av, og veksel på, bieffektene av prosjektet, sa statsråden.

Lufthavnen
AVINOR tar i mot opp i mot 400 000 kubikkmeter masse fra jernbanetunnelen. Massen skal blant annet brukes til sikkerhetssoner for fly på Trondheim Lufthavn/Værnes. AVINOR sørger selv for å transportere ut massen fra omlastingsplass utenfor tunnelen og til lufthavnen på Værnes.

Europaveien
I forbindelse med etableringen av rømningsveien i jernbanetunnelen, blir det også laget en rømningstunnel som Hell-tunnelen på E-6 får dra nytte av. Tunnelen skal benyttes som mulig rømningsvei for både Nordlandsbanen og E-6. Jernbaneverket vil sørge for driften, mens Vegtrafikksentralen i Midt-Norge skal overvåke den.

Presseoppbud
Det var stort presseoppbud da statsråden kom til Trøndelag. Både aviser, radio og TV var representert. Blant annet ble besøket viet en god del oppmerksomhet i NRK Trøndelags formiddagssending. NRK Midt-Nytt var også til stede.