Gevingåsen kobles inn og tas i bruk

Den nye Gevingåsen tunnel mellom Hommelvik og Hell står ferdig og venter på å bli koblet sammen med resten av Nordlandsbanen. Helga 13. og 14. august vil bli brukt til å grave over eksisterende spor og koble tunnelen sammen med resten av infrastrukturen i området.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De nye sporene klargjøres for sammenkobling. (Foto: Stig Herjuaune)Mandag 15. august kl. 05.10 går det første Trønderbane-toget ut fra Trondheim sentralstasjon. Ca. 25 minutter etter vil det passere som aller første tog gjennom tunnelen.

Koblingshelg
I forkant av denne åpningsturen går helga med til å koble sammen sporet på Nordlandsbanen med det nylagte sporet i Gevingåsen tunnel. 50 mann skal jobbe fra natt til lørdag til søndag kveld med å grave over eksisterende spor, samt legge nytt spor fra østre brukar på Humla bru til sporet i tunnelen.

Banen blir stengt fra lørdag 13. august klokken 07.00 og åpner altså tidlig mandag morgen. I denne perioden erstattes alle persontog med buss på strekningen mellom Trondheim og Stjørdal. Les mer på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.

Øvelse
Når sant skal sies, har det allerede vært et togsett et stykke inne i tunnelen. Fredag 5. august ble det gjennomført en evakueringsøvelse hvor rømningsveiene ble testet. 150 markører ble kjørt ca 1000 m inn i tunnelen i et togsett som ”havarerte”. Redningsetater fra begge trøndelagsfylkene deltok i evakuering og redningsarbeid.

Røyktest
En av de "tilskadekomne" tas hånd om under øvelsen. (Foto: Rolf Martin Krey)Det er også gjennomført en røyktest av Gevingåsen tunnel i forkant av åpning. Brannvesenet i Trondheim fyrte opp i gamle bildekk og olje og utsatte tunnelen for en vesentlig mengde av røyk.

Målet med denne testen var å kontrollere at vifteanleggene fungerer og sjekke om tettingen av dørkarmer, kabelkanaler etc. var god nok.

Offisiell åpning
Tirsdag 23. august venter vi samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som skal forestå den offisielle åpningen. Sammen med 700 skolebarn fra Lånke og Hommelvik skoler skal statsråden og andre inviterte kjøre tog gjennom Gevingåsen tunnel.

Jernbaneverkets slagord “Vi bygger for fremtiden” får altså en direkte betydning ved at vi tar med oss fremtiden på åpningsfesten.