Fortsatt arbeid med trafikksikkerhet

I løpet av høsten har Jernbaneverket gjort en god del tiltak i forhold til sikring av de myke trafikkantene i nærmiljøet til anlegget. Vi mener nå å være nært det vi har bestemt oss for å gjøre for trafikksikkerheten.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Blant tiltakene for å øke trafikksikkerheten er ”kursing” av skolelever i hvordan de bør oppføre seg på skoleveien. (Foto: Jernbaneverket)Det siste tiltaket var en idé som dukket opp i et møte mellom Stjørdal kommune, Trafikkforum Gevingåsen og Jernbaneverket. Det har vært en utfordring å stanse massetransporten ved skoleslutt siden elevene ved Lånke skole slutter til forskjellige tider. Nå er det besluttet at Avinor bekoster ”trafikkstyrere” ved Hellkrysset ved skoleslutt. Ordningen er allerede satt i gang.

Lys på skoleveien
Skoleveien i Havnevegen i Hommelvik har fått nye lysmaster, og alt er slik vi har planlagt.

På Hell venter vi på at planene skal ferdigstilles og at entreprenøren skal kunne sette i gang arbeidet. Det blir da lys fra Hell-krysset til Hell-saga. Videre blir det også satt opp lysmaster fra Øyveien og inn til P-plassen på Hell stasjon.

Skolekampanje
Som kjent arrangerte vi en trafikkdag på skolene siste uke før sommerferien. I første uke etter ferien gjennomførte prosjektet en ny trafikkampanje, hvor vi tok elevene på både Lånke skole og Hommelvik skole med på tur i skoleveien.

Kampanjen ble gjennomført sammen med Trygg Trafikk og Politiet. Tilbakemeldingene har vært overveldende positive, både fra lærere og foreldre. Vi arbeider nå med å finne egnede måter å følge opp dette holdningsskapende arbeidet på. I løpet av neste vår/sommer vil vi igjen gjøre tiltak mot skolene, slik at elevene blir minnet om utfordringene i trafikken både på skolevei og utenfor skoletid.