Første tog gjennom Gevingåsen

Klokken 05:37 mandag 15. august kjørte det første toget gjennom den nye Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen. Dermed er en svingete og rasutsatt strekning tatt ut av bruk. Den nye strekningen er 5,7 kilometer, hvorav 4,4 kilometer ligger i tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Første tog kommer ut fra den nye Gevingåsen tunnel klokken 05.37 mandag 15. august. <strong> Foto: Per Olaissen</strong> Den nye banen mellom Hommelvik og Hell stasjoner på Nordlandsbanen er vel to kilometer kortere enn den gamle og med høyere hastighet øker nå kapasiteten på denne strekningen fra 5 til 8 tog per time. Tidsbesparelsen blir på 4-5 minutter, men denne gevinsten kan først tas ut når rutetabellen legges om på hele Nordlandsbanen. Tunnelen er bygd med et tverrsnitt som er forberedt for en senere elektrifisering av banen.  

Anleggsarbeidene tok til på våren 2009, sommeren 2010 var tunnelen ferdig utsprengt og det siste året er bygget jernbanetekniske installasjoner. Gevingåsen tunnel har fire rømingsveier, hvorav en er felles for veg og bane da E6 også går i tunnel gjennom Gevingåsen.  

Det er tatt ut 400.000 kubikkmeter mass fra tunnelen og det aller meste er benyttet til utfylling for å forlenge rullebanen på Trondheim Lufthavn, Værnes.

 Den siste helgen før åpningen var banestrekningen stengt for å koble sammen nytt og gammelt spor i Hommelvik. Offisiell åpning skal skje ved statsråd Magnhold Meltveit Kleppa den 23.august.

Fakta ny bane Hommelvik – Hell:

  • Tunnellengde: 4400 meter
  • Lengde på tverrslag: 300 meter
  • Nytt spor: 5700 meter
  • Kostnadsramme: 670 millioner kroner