Forbudt å ferdes på anlegget

Igjen må vi minne om at anleggsområdene er ulovlig område for publikum. Det er kun de som eier eiendommer innenfor anleggsgjerdene som har adgang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Hell har vi opplevd at folk tar seg inn på området mens dumperne kjører fram og tilbake med masse. Det er ikke bare uheldig at dette skjer. Det er svært farlig. Våre folk har kjørt med hjertet i halsen mer enn èn gang.

I Hommelvik er ikke den uønskede trafikken så omfattende som på Hell, men også der opplever vi fortsatt at folk tar seg inn i området, og at gjerder blir lagt ned eller ødelagt.

Vi oppfordrer spesielt foreldre til å være bevisst på dette. Det kan synes som om det er den yngre garde som interesserer seg mest for anlegget i ”Vika”.