En effektiv arbeidsdag og gode naboer

Oppstartsperioden i anlegget Gevingåsen jernbanetunnel har vært lang og arbeidskrevende. Årsaken er at det er mange underentrepriser og flere underleverandører som skal settes i gang. Det å få hjulene i sving i et slikt omfattende prosjekt er tidkrevende og krever mye omtanke fra alle aktører.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektleder Christoffer ØstvikDet er først nå at vi i prosjektledelsen føler at vi er kommet inn i den vante ”anleggshverdagen”. Det meste går på skinner, uten at vi trenger å følge opp annet enn detaljer.

Tunneldriften går jevnt og trutt. Mika AS gjør en glimrende jobb – som forventet. De har en organisasjon som tydelig er ”velsmurt” og effektiv. De er nå kommet et godt stykke inn i fjellet, fra tre forskjellige kanter. Dumperne kjører ut sprengt masse i et omfang som er omfattende, selv for oss som jobber med denslags til daglig.

På Hell er entreprenøren kommet langt med å etablere brukarene til den nye overgangsbrua. På Hommelvik er rørpressingen under Nordlandsbanen og fylkesvegen gjennomført. Nå er det pæling og spunting for den nye kulverten som pågår. Samtidig er vi i ferd med å velge entreprenører til arbeidet med å anlegge jernbaneteknisk materiell til tunnelen.

Vi har gjennomført en åpen dag for naboer og andre interesserte. Det var skikkelig trivelig å møte så mange hyggelige og positive mennesker. Som leder av dette prosjektet var det ekstra hyggelig at så mange ga tilbakemeldinger om hvor greit det går, og at forholdet mellom anlegget og naboene er såvidt bra. Det forteller meg at vi har greie naboer og at våre folk har gjort de riktige tingene.

Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger, og måtte vi fortsette å ha et slikt godt og nært naboskap!


Christoffer Østvik
Prosjektleder
Jernbaneverket