Avinor og Jernbaneverket i tospann

Avinor og Jernbaneverket signerte nylig en felles avtale om leveranse av steinmasser fra Gevingåsen jernbanetunnel til Trondheim Lufthavn Værnes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket (t.v.) og konsernsjef Sverre Quale i Avinor undertegnet avtalen. (Foto: Stig Herjuaune)JBV skal levere mellom 350.000 og 400.000 m3 steinmasser fra Gevingåsen jernbanetunnel. Avinor på sin side skal benytte massene til både sikkerhetssoner og forlengelse av rullebanen på  Værnes.

Det var konsernsjef Sverre Quale i Avinor og utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket Utbygging som undertegnet avtalen mellom de to etatene.

Karstein Søreide uttrykte at det alltid er spennende når to så store aktører samarbeider tett i et prosjekt som dette.

- Jeg ser fram til dette, for så vidt omfattende prosjektet, som vi skal framføre i fellesskap, sier han.

Arbeidene med Gevingåsen begynner i mai, og det er forventet at massetransporten til Værnes vil starte opp i løpet av sommeren.