Rømningsvei for vei og bane

Nordlandsbanen og E-6 vil få en felles rømningsvei mellom banen og europaveien i Gevingåsen. En eventuell evakuering vil styres av Veitrafikksentralen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Blant de fire rømningsveiene som skal bygges i tilknytning til Gevingåsen jernbanetunnel, vil en av dem knyttes til Gevingåsens E6-tunnel.

Veitrafikksentralen
Det er den rømningsveien som ligger 1 km vest av påslaget på Hell som vil knyttes mot en eksisterende ”parkeringslomme” i E6-tunnelen.

Nivåforskjellen mellom tunnelene er merkbar. Det vil derfor bygges en S-formet tunnel mellom vei og bane. I denne rømningstunnelen vil det bli sprengt ut et rom hvor det blir lagt opp et samband, samt nødvendig luftforsyning.

Det er allerede gjort en avtale med Veitrafikksentralen om at de skal styre en eventuell evakuering via dette rommet.

Med en slik ordning, vil både Jernbaneverket og Statens Vegvesen dra veksel på hverandre i gitte tilfeller.

Nytt krav
I utgangspunktet var Gevingåsen tunnel prosjektert med bare èn rømningstunnel. Et nytt direktiv fra EØS i fjor slo fast at vi måtte ferdigstille med en rømningsvei pr. kilometer. Med en tunnel på over 4 km, betød det at vi bygde om planen og prosjekterte med 4 rømningsveier.

Det er enda en rømningsvei som i prinsipp handler om samarbeid med Statens Vegvesen (SVV). Her benytter vi tverrslaget som etaten brukte når de bygde E6 tunnelen gjennom Gevingåsen. Vi etablerer altså en forbindelse mellom jernbanetunnelen og den eksisterende rømningsveien for E6.

Rømningsveien som ligger nærmest Hommelvik blir også en litt spesiell adkomst. I forbindelse med tverrslaget vi skal etablere i Muruvik, vil vi benytte oss av det. Men så er det slik at dette tverrslaget ligger nesten 1300 meter fra påslaget i Hommelvik. Det betyr at for å tilfredsstille kravene, må vi sprenge en mindre passasje parallelt, østover med hovedtunnelen, for så å koble rømningsveien på jernbanetunnelen, ett tusen meter fra Hommelvik.

 Statens Vegvesen og Jernbaneverket vil samarbeide om felles rømningsvei for E-6 og Gevingåsen Jernbanetunnel. Foto: Stig Herjuaune.