Ny overgangsbru på Hell

Som en del av prosjektet Gevingåsen tunnel, skal planovergangen på Hell legges ned. Erstatningen blir en overgangsbru mellom Øyvegen og jordbruksarealet på nordre side av sporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den nye overgangsbrua strekker seg fra Øyvegen og over mot jordbruksarealet mellom Nordlandsbanen og E-6.Det nye kryssingspunktet betyr en vesentlig heving av sikkerheten på Hell.

I tillegg til trafikk til og fra eiendommene nord for sporet, vil brua også bli hovedåre til Hellstranda og friluftsområdet ved utløpet av Stjørdalselva.