Klargjøring for byggestart

I februar startet den praktiske klargjøringen av områdene som blir sentrale under utbyggingen av Gevingåsen tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Grunneier Olav Bjørnstad (t.h.) og Karl Erik Lium har gjort klart nærområdet for tverrslaget på Muruvik.Først ute var forberedelsene ved det planlagte tverrslaget i Muruvik. Grunneier Olav Bjørnstad tok på seg arbeidet med å hogge ned skogen i nærområdet til påhugget.

Grunneieren og hans arbeidsfolk ryddet et fire mål stort område omkring tverrslaget.

Dette betyr at området som skal ta imot den tyngste delen av arbeidet er tilnærmet klart til å ta i mot entreprenøren som måtte få tildelt tunnelarbeidet.