Full rulle og gledelig jul!

I Gevingåsen tunnel arbeides det nå for fullt med å gjøre klart for at tunnelen kan utstyres med spor og signal. Innen våren skal tunnelen være klar til å ta i mot sporarbeidere og signalteknikere.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foran fra venstre: Byggeleder bygg og anlegg; Gunnar Moen, byggeleder tunnel; Torun Rise, prosjektleder Christoffer Østvik og SHA-koordinator Lisbeth Nygård. Bak fra venstre: prosjekteringsleder Bjørn Strandholmen, byggeleder signal; Trond Daling og byggeleder spor; Einar Solem. (Foto: Stig Herjuaune)Bunnrensken er nå kjørt ut av Gevingåsen tunnel. Sålen for sporet er lagt, og det drives for fullt med å klargjøre rømningsveier og sørge for vann- frostsikring.

Sprøytemembran
Gevingåsen tunnel har samarbeidet med Sintef i Trondheim om uttesting av en sprøytbar membran (Masterseal 345) som skal brukes til vanntetting. Denne membranen skal brukes i om lag halvparten av tunnelens lengde.

I tillegg vil det bli brukt tradisjonelt PE-skum kombinert med sprøytebetong i områder av tunnelen hvor dette er tjenlig.

God Jul
Spor og signalarbeid utenfor tunnelen er klargjort så langt det lar seg gjøre; Vi har gjort en god del arbeid utenfor tunnelen. Spesielt på Hell, der spor-
arbeidet nå er ferdigstilt, og venter på å bli koblet sammen med sporet fra tunnelen neste høst.

I Hommelvik er det lagt ferdig spor for den delen av traseen som kan ferdigstilles før den store sammenkoblingen i august.

Natt til 17. desember ble ombygd sikringsanlegg på Hell kontrollert, funnet i orden, og tatt i bruk som planlagt. - Vi tar altså julefeiring med god samvittighet, smiler prosjektleder Christoffer Østvik.