Biltrafikk uten stans

Fylkesvei 950 mellom Hommelvik og Hell skal holdes åpen til enhver tid under anleggsperioden for Gevingåsen jernbanetunnel. Utfordringen er at kulverten til tunnelen bygges direkte under fylkesvegen i Hommelvik.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er Statens Vegvesen som har satt dette kravet til prosjektet. Fv 950 er eneste reserveløsning om Gevingåsen E6-tunnel blir stengt av en eller annen grunn. Fylkesvegen må derfor være åpen under hele anleggsperioden.

Utfordring
- Det er selvsagt utfordrende å bygge en kulvert, med alt det innebærer, under en vei med opptil 16000 biler i døgnet (hvis E6-tunnelen stenges), sier prosjektleder Christoffer Østvik. Han legger kjapt til at løsningene allerede er klare, og at det ikke vil medføre store problemer å bygge så nært veien.

Ulempe
- Ulempen er at vi blir nødt til å stenge fotgjengerfeltet ved veien i en periode, forteller han videre.

Prosjektet vil sørge for at skolebarna i området får to muligheter; de som bor øst for Fv 950 skal bruke adkomst til Liavegen og inn til skolen. De av barna som bor vest for veien vil få tilbud om en ny, sikret trase langs Havnevegen.

 

Gevingåsen jernbanetunnel samarbeider med andre etater om trafikksikkerheten til skolebarna. Foto: Stig Herjuaune

Rundkjøring
Når kulverten blir ferdigstilt om et års tid, vil Jernbaneverket ha bygget ferdig en rundkjøring på toppen av kulverten. Her blir det en nedkjøring til Havnevegen, samt kulvert under veien for gående.

Kulverten blir bygget med en murvegg på vestsiden og en beplantet helling på østsiden. Målet er at det allerede til neste sommer skal vokse grønt i det som var byggegropa.