Kart og trykksaker

Her kan du laste ned kart over traseen, brosjyrer og nyhetsbrev om utbyggingen av Gevingåsen tunnel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Klikk på lenkene under for å åpne filene. Høyreklikk og velg "lagre som" for å lagre filene på egen maskin.

 

Plankart over strekningen 

Dette kartet kan du manøvrere i for å finne din egen bolig i forhold til prosjektet, eller for ganske enkelt å finne andre detaljer som kan interessere deg.

Kartet viser hele prosjektet fra østre brukar på Homla bru i Hommelvik, til vestre brukar på Hell jernbanebru i Stjørdal.

Plankart (pdf-fil, 5MB)

Presentasjonsbrosjyre

Denne brosjyren gir en generell presentasjon av hele prosjektet Gevingåsen tunnel. Brosjyren ble utgitt i juni 2008.

Brosjyre (pdf-fil, 0,6 MB)

Nyhetsbrevet Nye spor/Jernbaneverket informerer

Nyhetsbrevet utkommer gjennom hele prosjektperioden og gir løpende informasjon om arbeidene. Nyhetsbrevet distribueres i prosjektets nærområder.

Nye spor nr. 1, oktober 2008 (pdf-fil, 10MB)

Nye spor nr. 2, desember 2008 (pdf-fil, 6MB)

Nye spor nr. 3, februar 2009 (pdf-fil, 7MB)

Nye spor nr. 4, juni 2009 (pdf-fil, 9MB)

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - juni 2010

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - september 2010

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - mars 2011

Jernbaneverket informerer - Gevingåsen - juni 2011