Gevingåsen tunnel

  • Statsråder i perlehumør

    Trønderne hadde meget celebert besøk under den offisielle markeringen av anleggsstarten for tunnel-prosjektet gjennom Gevingåsen mandag 10. august. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete stilte i perlehumør sammen med sin svenske Centern-kollega, infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ellers krydde det av regionale politikere og VIPer fra næringsliv og offentlige etater.

  • Mika skal drive Gevingåsen jernbanetunnel

    Entreprenørfirmaet Mika AS signerte fredag 15. mai kontrakten om tunnel-entreprise for Gevingåsen jernbanetunnel. Trondheimsfirmaet Søbstad AS har fått den andre store entreprisen; dagsone i Hommelvik.

  • Avinor og Jernbaneverket i tospann

    Avinor og Jernbaneverket signerte nylig en felles avtale om leveranse av steinmasser fra Gevingåsen jernbanetunnel til Trondheim Lufthavn Værnes.