Gevingåsen tunnel

 • Interessert i etatsvis samarbeid

  Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa besøkte tirsdag 2. mars Gevingåsen tunnel. Fokus denne gang var at JBV arbeider tett mot AVINOR og Statens Vegvesen i dette prosjektet, og dermed at samfunnsnytten er større enn i mange lignende prosjekter.

 • Sporentreprisen til tyske Wiebe

  Etter den sedvanlige tilbudskonkurransen ble det tyske firmaet Wiebe nylig innstilt som entreprenør for bygging av nye og riving av gamle spor i forbindelse med Gevingåsen jernbanetunnel. Kontrakten ble underskrevet i forrige uke.

 • Sintef bygger frostlab for Gevingåsen

  Prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel har engasjert SINTEF Byggforsk til å vurdere de forskjellige mulighetene for vann- og frostsikring i tunnelen.

 • Ny bru over banen på Hell

  I løpet av vinteren vil den gamle planovergangen over sporet på Hell bli erstattet med ei ny trebru. Bru-elementene blir laminert hos Moelven på Ringsaker i disse dager.

 • Rystelser langt under kravet

  Kvalitetsleder Kent Klokset i MIKA AS forteller at rystelsene i nærmiljøet som følge av tunneldrivingen ved Gevingåsen er langt mindre enn først antatt. De høyeste målingene viser bare en sjettedel av tillatte rystelser ved sprenging.

 • Forbudt å ferdes på anlegget

  Igjen må vi minne om at anleggsområdene er ulovlig område for publikum. Det er kun de som eier eiendommer innenfor anleggsgjerdene som har adgang.

 • Fortsatt arbeid med trafikksikkerhet

  I løpet av høsten har Jernbaneverket gjort en god del tiltak i forhold til sikring av de myke trafikkantene i nærmiljøet til anlegget. Vi mener nå å være nært det vi har bestemt oss for å gjøre for trafikksikkerheten.

 • Godt besøkt åpen dag

  150 mennesker møtte opp for å ta anlegget Gevingåsen tunnel i nærmere øyesyn da Jernbaneverket inviterte til ”Åpen dag” i slutten av oktober. Ekstra hyggelig var det at så mange barn kom på besøk.

 • ”Tunnel-sjæfen” i Gevingåsen

  MIKA AS gjennomfører en effektiv og velorganisert tunneldriving, som har ført til at de så langt har drevet ut mer enn en kilometer med tunnel og rømningsvei. Tunnelentreprenørens velsmurte organisasjon styres imidlertid av Jernbaneverket, nærmere bestemt av trondheimsjenta Torun Rise.

 • En effektiv arbeidsdag og gode naboer

  Oppstartsperioden i anlegget Gevingåsen jernbanetunnel har vært lang og arbeidskrevende. Årsaken er at det er mange underentrepriser og flere underleverandører som skal settes i gang. Det å få hjulene i sving i et slikt omfattende prosjekt er tidkrevende og krever mye omtanke fra alle aktører.