Vellykket gjenåpning av Oslo S

Tidlig mandag morgen rullet togene som normalt etter seks ukers sommerstenging. På Oslo S takket ansatte i Jernbaneverket de reisende for utvist tålmodighet under stengingen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

For å vise de reisende velkommen tilbake delte Jernbaneverket ut kaffe og sjokolade, akkompagnert av Jernbanens musikkorps.

Utbyggingssjef Bjørn Georg Hillestad konstaterte at arbeidet i sommer var gjennomført med vellykket resultat. Det mest synlig for de reisende etter sommerens aktiviteter, er nok den nye informasjonstavlen på Oslo S og arbeidet som er gjort i tubene ned til sporene. 

Langs kjøreveien for togene og i sporene er det skiftet ut og fornyet en rekke tekniske anlegg i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken. Disse områdene fremstår i dag moderne og robuste.

Til sammen har 19 entreprenører og om lag 300 personer fra inn- og utland stått for årets sommerarbeid.

Gi din mening om sommerstengingen
Om du har vært berørt av sommerstengingen ønsker Jernbaneverket din tilbakemelding. Den kan du gi enkelt ved å svare på disse spørsmålene.


Les mer om prosjekt Oslo her.