Trygg på innspurten ved Oslo S

Prosjektdirektør Bjørn Hillestad i Jernbaneverket er rolig foran sluttspurten på fornyelsesarbeidene i Oslo. – Alt tyder på at vi kommer i mål og får gjennomført alle planlagte arbeider slik at togtrafikken kan starte opp igjen som forutsatt fra mandag 8. august, sier han.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Pakking av sporene og skinneskjøter er to stikkord for arbeidene som nå pågår. (Foto: Harry Korslund)I sommer gjøres omfattende fornyelsesarbeider i Brynsbakken, samt på Oslo S og i Oslotunnelen, mens togtrafikken er innstilt i seks uker. Les mer om hva som blir gjort i denne artikkelen.

- Vi er nå helt ferdige med masseutskifting og sporlegging. Sentrale aktiviteter akkurat nå er pakking av nye spor og sporveksler med pakkmaskin, samt sveising av skinner og innlegging av isolerte skinneskjøter, opplyser Hillestad.

- Den avsluttende fasen preges av ferdiggjøring og sluttkontroll av signalanlegget. Fredag 5. august avslutter vi ordinære anleggsarbeider, slik at den siste lørdagen og søndagen kun brukes til kontroller og testkjøring med et flytogsett.

- Selv om jeg er veldig trygg på framdriften, er det alltid spennende å koble inn igjen et anlegg som har vært ute av drift i seks uker. Det blir nok litt høy puls den siste helga, og før jeg tar ferie kommer jeg til å være til stede når det første persontoget ankommer, sier Hillestad.

Strekningen mellom Skøyen og Bryn, inklusive spor 1-15 på Oslo S, har vært stengt siden 26. juni og gjenåpner altså mandag 8. august. Fra torsdag 4. august om kvelden stenges også strekningen Skøyen-Drammen grunnet ulike arbeider, blant annet knyttet til de nye sporene som snart skal tas i bruk mellom Lysaker og Sandvika

Hektisk aktivitet på nye spor i Brynsbakken. (Foto: Harry Korslund)